ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD 1. 1. 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2016.
Obsah semináře: Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného
na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti. Změny v personální a mzdové oblasti, které nastaly ve II. pololetí roku 2015 (kurzairbait od 1. 10. 2015, změny ve zdravotním pojištění od 1. 9. 2015, změny v OSŘ od 1. 9. 2015, změny v ZP od 1. 10. 2015). Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2016 – vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění. Zápočtový list a jeho předávání – povinné náležitosti, předávání a zasílání ZL. Změny v dani z příjmů fyzických osob. Uplatnění srážkové daně a zálohové daně. Daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě. Sleva za umístění dítěte. Další změny v daních z příjmů od roku 2016. Změny v nemocenském pojištění, nové redukční hranice pro rok 2016. Další změny v nemocenském pojištění. Rodičovská dovolená mužů. Změny ve zdravotním pojištění. Zvýšení plateb za pojištěnce státu X odpočet u vyměřovacího základu u poživatelů invalidních důchodů pracujících v tzv. chráněných dílnách. Odvod pojistného u OSVČ, OBZP. Ohlašovací povinnosti – nástup, výstup zaměstnance, vznik kategorie pojištěnce státu, změna zdravotní pojišťovny. Změny v sociálním zabezpečení. Maximální vyměřovací základ. Odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné, atd. Příprava na budoucí povolání – na střední a vysoké škole; studium jazykových kurzů a akreditace jazykových škol. Důchodové pojištění. Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti. Evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb. Důchodové spoření. Zrušení důchodového spoření k 1. 1. 2016. Varianty řešení: výběr naspořených částek, převod naspořené částky do doplňkového penzijního spoření, doplacení průběžného systému důchodového pojištění. Doplňkové penzijní spoření - pojem předdůchod. Souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1991 Sb. Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2016. Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2016. Pojem čistá mzda, daňový bonus, přeplatek z ročního zúčtování. Součinnost plátců. Souběh exekucí a uplatnění nezabavitelné částky. Postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele. Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy. Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky. Zaměstnávání cizinců a občanů EU. Důležité změny v zákoně pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti. Ohlašovací povinnosti vůči úřadu práce. Evidenční povinnosti o cizincích dle zákona o zaměstnanosti. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, plnění 4% podílu ZPS, započítávání osob zdravotně znevýhodněných, prokazování tohoto statusu, nové tiskopisy pro naplnění 4% podílu za rok 2015. Vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada, upozornění na nejdůležitější povinnosti v pracovnělékařské péči, mimořádné prohlídky – § 12 vyhlášky 79/2013 Sb., vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ. Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání, nárok na bolestné a způsob proplacení bolestného (zrušena vyhláška 440/2001 Sb. k 31. 12. 2013), Zákon č. 266/2006 Sb. zrušen k 1. 10. 2015. Povinnosti zaměstnavatele na úseku zaměstnanosti – § 136 zákona č. 435/2004 Sb. – mít v místě pracoviště kopii PPV, pokud zaměstnanec nebyl již přihlášen k nemocenskému pojištění u OSSZ; § 12 zákona č. 251/2005 Sb. – zajistit nepřekročení nejvyššího možného objemu práce u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP do 300 hodin, DPČ – nejvýše ½ stanovené týdenní pracovní v průměru v jednotlivých týdnech v rámci DPČ, nejdéle však za období 52 týdnů). Další změny od roku 2016 (např. zvýšení stravného). Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2016.
Obsah semináře: Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného
na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti. Změny v personální a mzdové oblasti, které nastaly ve II. pololetí roku 2015 (kurzairbait od 1. 10. 2015, změny ve zdravotním pojištění od 1. 9. 2015, změny v OSŘ od 1. 9. 2015, změny v ZP od 1. 10. 2015). Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2016 – vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění. Zápočtový list a jeho předávání – povinné náležitosti, předávání a zasílání ZL. Změny v dani z příjmů fyzických osob. Uplatnění srážkové daně a zálohové daně. Daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě. Sleva za umístění dítěte. Další změny v daních z příjmů od roku 2016. Změny v nemocenském pojištění, nové redukční hranice pro rok 2016. Další změny v nemocenském pojištění. Rodičovská dovolená mužů. Změny ve zdravotním pojištění. Zvýšení plateb za pojištěnce státu X odpočet u vyměřovacího základu u poživatelů invalidních důchodů pracujících v tzv. chráněných dílnách. Odvod pojistného u OSVČ, OBZP. Ohlašovací povinnosti – nástup, výstup zaměstnance, vznik kategorie pojištěnce státu, změna zdravotní pojišťovny. Změny v sociálním zabezpečení. Maximální vyměřovací základ. Odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné, atd. Příprava na budoucí povolání – na střední a vysoké škole; studium jazykových kurzů a akreditace jazykových škol. Důchodové pojištění. Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti. Evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb. Důchodové spoření. Zrušení důchodového spoření k 1. 1. 2016. Varianty řešení: výběr naspořených částek, převod naspořené částky do doplňkového penzijního spoření, doplacení průběžného systému důchodového pojištění. Doplňkové penzijní spoření - pojem předdůchod. Souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1991 Sb. Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2016. Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2016. Pojem čistá mzda, daňový bonus, přeplatek z ročního zúčtování. Součinnost plátců. Souběh exekucí a uplatnění nezabavitelné částky. Postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele. Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy. Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky. Zaměstnávání cizinců a občanů EU. Důležité změny v zákoně pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti. Ohlašovací povinnosti vůči úřadu práce. Evidenční povinnosti o cizincích dle zákona o zaměstnanosti. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, plnění 4% podílu ZPS, započítávání osob zdravotně znevýhodněných, prokazování tohoto statusu, nové tiskopisy pro naplnění 4% podílu za rok 2015. Vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada, upozornění na nejdůležitější povinnosti v pracovnělékařské péči, mimořádné prohlídky – § 12 vyhlášky 79/2013 Sb., vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ. Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání, nárok na bolestné a způsob proplacení bolestného (zrušena vyhláška 440/2001 Sb. k 31. 12. 2013), Zákon č. 266/2006 Sb. zrušen k 1. 10. 2015. Povinnosti zaměstnavatele na úseku zaměstnanosti – § 136 zákona č. 435/2004 Sb. – mít v místě pracoviště kopii PPV, pokud zaměstnanec nebyl již přihlášen k nemocenskému pojištění u OSSZ; § 12 zákona č. 251/2005 Sb. – zajistit nepřekročení nejvyššího možného objemu práce u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP do 300 hodin, DPČ – nejvýše ½ stanovené týdenní pracovní v průměru v jednotlivých týdnech v rámci DPČ, nejdéle však za období 52 týdnů). Další změny od roku 2016 (např. zvýšení stravného). Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě