MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ NEJEN PRO ZAČÁTEČNÍKY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Právní předpisy nezbytné pro správné vedení mzdového účetnictví – aktuálně k datu konání semináře. Upozornění na připravované změny a novinky pro rok 2016. Osobní a mzdová agenda – pracovní smlouva – základní náležitosti, údaje potřebné pro přijetí do zaměstnání, mzdový výměr, vnitřní předpis. Pracovněprávní vztahy – pravidla závislé práce, pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, zásadní rozdíly mezi jednotlivými druhy pracovněprávních vztahů. Správný postup při uzavírání, změnách a skončení pracovněprávních vztahů. Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k úřadům – používané tiskopisy, lhůty pro řádné plnění povinností v sociálním pojištění (nemocenském a důchodovém), zdravotním pojištění, ve zdaňování mezd, ve vztahu k úřadu práce, inspektorátu práce. Pravidla a správné postupy při vyplňování přílohy k žádosti o nemocenské dávky a při uzavírání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2015. Praktické příklady z oblastí, ve kterých mzdová účetní nejčastěji chybuje – doplatky do minimální mzdy, nejnižší úrovně zaručené mzdy, zákonné příplatky (příklady, kdy zaměstnanci vzniká na ně nárok), jak zdaňovat při souběhu více zaměstnání, povinnosti mzdové účetní při provádění srážek ze mzdy. Výpočet nezabavitelné částky a určení pořadí pohledávek při výkonu soudních a úředních exekucí. Praktické výpočty mezd, výpočet a použití průměrného výdělku a aktuálně používané tiskopisy jsou součástí písemného materiálu – výklad podle potřeb posluchačů. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Právní předpisy nezbytné pro správné vedení mzdového účetnictví – aktuálně k datu konání semináře. Upozornění na připravované změny a novinky pro rok 2016. Osobní a mzdová agenda – pracovní smlouva – základní náležitosti, údaje potřebné pro přijetí do zaměstnání, mzdový výměr, vnitřní předpis. Pracovněprávní vztahy – pravidla závislé práce, pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, zásadní rozdíly mezi jednotlivými druhy pracovněprávních vztahů. Správný postup při uzavírání, změnách a skončení pracovněprávních vztahů. Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k úřadům – používané tiskopisy, lhůty pro řádné plnění povinností v sociálním pojištění (nemocenském a důchodovém), zdravotním pojištění, ve zdaňování mezd, ve vztahu k úřadu práce, inspektorátu práce. Pravidla a správné postupy při vyplňování přílohy k žádosti o nemocenské dávky a při uzavírání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2015. Praktické příklady z oblastí, ve kterých mzdová účetní nejčastěji chybuje – doplatky do minimální mzdy, nejnižší úrovně zaručené mzdy, zákonné příplatky (příklady, kdy zaměstnanci vzniká na ně nárok), jak zdaňovat při souběhu více zaměstnání, povinnosti mzdové účetní při provádění srážek ze mzdy. Výpočet nezabavitelné částky a určení pořadí pohledávek při výkonu soudních a úředních exekucí. Praktické výpočty mezd, výpočet a použití průměrného výdělku a aktuálně používané tiskopisy jsou součástí písemného materiálu – výklad podle potřeb posluchačů. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě