HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PROVOZOVATELEA PRACOVNÍKY PRACUJÍCÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ (restaurace, občerstvení, potravinářské prodejny, závodní kuchyně, školní kuchyně, výrobny potravin a pokrmů apod.), LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH Z

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je určen pro osoby pracující v oblasti stravovacích služeb, při výrobě a prodeji potravin.
Cílem kurzu je seznámení se s požadavky v oblasti provozování stravovacích služeb, prodeje a výroby potravin dle platné české a evropské legislativy, se zásadami správné hygienické praxe a výrobní praxe založené na principech systému bezpečnosti potravin.
Obsah semináře: Co je bezpečná potravina, úvod do mikrobiologie, rizika a jejich následná prevence (mikrobiální = onemocnění a otravy z potravin, fyzikální = poškození zdraví, chemická = intoxikace – otravy z potravin), osobní hygiena, sanitace = čištění a dezinfekce, deratizace, dezinsekce, hygienické požadavky na provozovny a zařízení, požadavky na potraviny – příjem, manipulace, skladování, dodržování teplotních řetězců, zpracování a uvádění výrobků do oběhu, zavedení preventivního systému k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin, legislativa. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu hygienického minima.
S účinností od 1. 1. 2006 vstoupila na území Evropských společenství plně v účinnost nařízení Evropského Parlamentu a Rady tj.

  1. č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin
  2. č. 853/2004 Sb., kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
  3. č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
  4. č. 882/2004, o úředních kontrolách

5. č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví obečné zásady a požadavky potravinového práva
6. č. 1935/2004, o materiálech a předmětech pro styk s potravinami
7. č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích na potraviny
8. č. 37/2005, o sledování teplot v přepravních a skladovacích prostředcích, úložných a skladovacícíh prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě
9. č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
Národní legislativa:
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby ao o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, která byla změněna vyhláškou 602/2006 Sb., platnost od 1. 1. 2007.
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen pro osoby pracující v oblasti stravovacích služeb, při výrobě a prodeji potravin.
Cílem kurzu je seznámení se s požadavky v oblasti provozování stravovacích služeb, prodeje a výroby potravin dle platné české a evropské legislativy, se zásadami správné hygienické praxe a výrobní praxe založené na principech systému bezpečnosti potravin.
Obsah semináře: Co je bezpečná potravina, úvod do mikrobiologie, rizika a jejich následná prevence (mikrobiální = onemocnění a otravy z potravin, fyzikální = poškození zdraví, chemická = intoxikace – otravy z potravin), osobní hygiena, sanitace = čištění a dezinfekce, deratizace, dezinsekce, hygienické požadavky na provozovny a zařízení, požadavky na potraviny – příjem, manipulace, skladování, dodržování teplotních řetězců, zpracování a uvádění výrobků do oběhu, zavedení preventivního systému k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin, legislativa. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu hygienického minima.
S účinností od 1. 1. 2006 vstoupila na území Evropských společenství plně v účinnost nařízení Evropského Parlamentu a Rady tj.

  1. č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin
  2. č. 853/2004 Sb., kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
  3. č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
  4. č. 882/2004, o úředních kontrolách

5. č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví obečné zásady a požadavky potravinového práva
6. č. 1935/2004, o materiálech a předmětech pro styk s potravinami
7. č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích na potraviny
8. č. 37/2005, o sledování teplot v přepravních a skladovacích prostředcích, úložných a skladovacícíh prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě
9. č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
Národní legislativa:
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby ao o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, která byla změněna vyhláškou 602/2006 Sb., platnost od 1. 1. 2007.
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě