INDIVIDUALIZOVANÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – MOŽNOST PLÁNOVÁNÍ A METODA PROŽITKOVÉHO UČENÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ, vztahujících se k pochopení a uplatňování přístupů při vzdělávacích činnostech směřujících k individuálnímu rozvoji osobnosti dítěte a osvojování si základů klíčových kompetencí.
1. Požadavky RVP PV – změny a nové přístupy k předškolnímu vzdělávání.
2. Obsah vzdělávání – integrované bloky (témata), provázanost mezi ŠVP a TVP – plánování ve třídě.
3. Poznávání vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí a vyhodnocování jejich projevů - pedagogicko-psychologická diagnostika jako důležitá podmínka individualizace předškolního vzdělávání.
4. Prožitkové učení – prožitek a osobní zkušenost jako základ přirozeného a dítěti předškolního věku nejvlastnějšího způsobu učení.
5. Pravidla společného soužití ve třídě – vyvozování a vytváření pravidel jako důležitý předpoklad pro zajištění bezpečného sociálního prostředí.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ, vztahujících se k pochopení a uplatňování přístupů při vzdělávacích činnostech směřujících k individuálnímu rozvoji osobnosti dítěte a osvojování si základů klíčových kompetencí.
1. Požadavky RVP PV – změny a nové přístupy k předškolnímu vzdělávání.
2. Obsah vzdělávání – integrované bloky (témata), provázanost mezi ŠVP a TVP – plánování ve třídě.
3. Poznávání vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí a vyhodnocování jejich projevů - pedagogicko-psychologická diagnostika jako důležitá podmínka individualizace předškolního vzdělávání.
4. Prožitkové učení – prožitek a osobní zkušenost jako základ přirozeného a dítěti předškolního věku nejvlastnějšího způsobu učení.
5. Pravidla společného soužití ve třídě – vyvozování a vytváření pravidel jako důležitý předpoklad pro zajištění bezpečného sociálního prostředí.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě