MATRIKY A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ)

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Obsah semináře:

1. Občanský zákoník – vybraná ustanovení

  • Předmět úpravy, přechodná a závěrečná ustanovení.
  • Osoby, fyzická osoba, domněnka smrti, místo úmrtí, změna pohlaví, zletilost, přiznání svéprávnosti, jméno člověka.
  • Právní skutečnosti – právní jednání, veřejná listina.

2. Rodinné právo – vybraná ustanovení

  • Manželství – definice, vznik a zánik, zdánlivé manželství a neplatnost, příjmení, příbuzenství a švagrovství.
  • Určování rodičovství – mateřství a otcovství, osvojení, příjmení osvojence, utajení osvojení, příjmení osvojence po zrušení osvojení, osvojení zletilého, rodiče a dítě – osobní jméno a příjmení dítěte, zastoupení dítěte.

Seminář bude zaměřen na výklad vybraných ustanovení nového Občanského zákoníku, která se váží k agendám na úseku matrik a rodinného práva v návaznosti na velkou novelu zákona o matrikách, a to k matriční události narození, manželství a úmrtí.
Upozornění: Je NUTNÉ, aby účastníci měli s sebou zákon o matrikách (č. 301/2000 Sb.) a občanský zákoník (úplné znění vydal Sagit č. 900).

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Obsah semináře:

1. Občanský zákoník – vybraná ustanovení

  • Předmět úpravy, přechodná a závěrečná ustanovení.
  • Osoby, fyzická osoba, domněnka smrti, místo úmrtí, změna pohlaví, zletilost, přiznání svéprávnosti, jméno člověka.
  • Právní skutečnosti – právní jednání, veřejná listina.

2. Rodinné právo – vybraná ustanovení

  • Manželství – definice, vznik a zánik, zdánlivé manželství a neplatnost, příjmení, příbuzenství a švagrovství.
  • Určování rodičovství – mateřství a otcovství, osvojení, příjmení osvojence, utajení osvojení, příjmení osvojence po zrušení osvojení, osvojení zletilého, rodiče a dítě – osobní jméno a příjmení dítěte, zastoupení dítěte.

Seminář bude zaměřen na výklad vybraných ustanovení nového Občanského zákoníku, která se váží k agendám na úseku matrik a rodinného práva v návaznosti na velkou novelu zákona o matrikách, a to k matriční události narození, manželství a úmrtí.
Upozornění: Je NUTNÉ, aby účastníci měli s sebou zákon o matrikách (č. 301/2000 Sb.) a občanský zákoník (úplné znění vydal Sagit č. 900).

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě