EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY I.

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

V průběhu roku 2015 došlo opět k několika novelizacím exekučního řádu a souvisejících předpisů. Exekuce vedené podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád mají největší podíl na nuceném výkonu rozhodnutí (vedle soudního výkonu rozhodnutí, správní či daňové exekuce). Exekuce prováděné soudními /tzv. „soukromými“/ exekutory jsou také nejvíce diskutované v médiích i mezi politiky. Proto se také přednáška zaměřuje zejména na exekuce prováděné soudními exekutory a snaží se odpovědět na otázky: Jaké jsou podmínky zahájení exekuce? Kdo je soudní exekutor, jaké má oprávnění on a jeho zaměstnanci? Jak se bránit proti nezákonnému postupu exekutora? Kdy lze exekuci zastavit? Pomocí konkrétních příkladů a zkušeností z praxe si přednáška klade za cíl pomoci účastníkům vyznat se v exekučním řízení a zvolit pro klienta nejvhodnější postup. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

V průběhu roku 2015 došlo opět k několika novelizacím exekučního řádu a souvisejících předpisů. Exekuce vedené podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád mají největší podíl na nuceném výkonu rozhodnutí (vedle soudního výkonu rozhodnutí, správní či daňové exekuce). Exekuce prováděné soudními /tzv. „soukromými“/ exekutory jsou také nejvíce diskutované v médiích i mezi politiky. Proto se také přednáška zaměřuje zejména na exekuce prováděné soudními exekutory a snaží se odpovědět na otázky: Jaké jsou podmínky zahájení exekuce? Kdo je soudní exekutor, jaké má oprávnění on a jeho zaměstnanci? Jak se bránit proti nezákonnému postupu exekutora? Kdy lze exekuci zastavit? Pomocí konkrétních příkladů a zkušeností z praxe si přednáška klade za cíl pomoci účastníkům vyznat se v exekučním řízení a zvolit pro klienta nejvhodnější postup. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě