DLOUHODOBÝ MAJETEK V ÚČETNICTVÍ ÚSC A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2016 - ODPISOVÁNÍ MAJETKU OBCÍ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - AKTUALITY, PRAKTICKÉ POSTUPY A PŘÍKLADY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Platná legislativa k 1. 1. 2016. Základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku, majetek odepisovaný a vyloučený z odepisování, opravné položky. Stanoviska MFČR k vymezení majetku. Příklady a výpočty. Stanovení vstupní ceny pro účetní odpisy – příklady dle způsobu pořízení (úplatné, bezúplatné, směnou, výstavbou, operativní leasing, finanční leasing). Stanovení vstupní ceny pro daňové odpisy. Stanovení ceny pro účely zdanění bezúplatného nabytí dlouhodobého majetku. Způsob stanovení reálné hodnoty, přecenění a zastavení odpisů účetních, pokračování odpisů daňových. Technické zhodnocení, legislativní vymezení, vliv TZ na životnost předmětu. Změna doby odepisování, doba odepisování u TZ najatého majetku. Odpisové plány. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, výpočet časového rozlišení dotace v návaznosti na výši odpisů, opravné položky a jejich vliv na výši časového rozlišení transferů a na odpisový plán. Výpočet a změna transferového podílu. Jak má p.o. účtovat investiční fondy v roce 2016. Odpisy majetku podle ČÚS č. 708 – zbytková hodnota, způsoby odepisování, stanovení doby odpisování. Příklady výpočtů. Zaúčtování odpisů a jejich kontrola ve výkazech. Zásah do pořizovací ceny – příklady ve vazbě na ČÚS č. 710. Daňové odpisy – ano nebo ne?
Soubory majetku, jejich ocenění a změny rozsahu souboru, odpisy. Příklady. Majetek a daňové povinnosti v roce 2016 dle zákona o daních z příjmů, dle zákona o DPH, daňové povinnosti při nabytí majetku, výpočty základu daně z nabytí nemovité věci, stanoviska MFČR, účtování této daně – do vstupní ceny? Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Platná legislativa k 1. 1. 2016. Základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku, majetek odepisovaný a vyloučený z odepisování, opravné položky. Stanoviska MFČR k vymezení majetku. Příklady a výpočty. Stanovení vstupní ceny pro účetní odpisy – příklady dle způsobu pořízení (úplatné, bezúplatné, směnou, výstavbou, operativní leasing, finanční leasing). Stanovení vstupní ceny pro daňové odpisy. Stanovení ceny pro účely zdanění bezúplatného nabytí dlouhodobého majetku. Způsob stanovení reálné hodnoty, přecenění a zastavení odpisů účetních, pokračování odpisů daňových. Technické zhodnocení, legislativní vymezení, vliv TZ na životnost předmětu. Změna doby odepisování, doba odepisování u TZ najatého majetku. Odpisové plány. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, výpočet časového rozlišení dotace v návaznosti na výši odpisů, opravné položky a jejich vliv na výši časového rozlišení transferů a na odpisový plán. Výpočet a změna transferového podílu. Jak má p.o. účtovat investiční fondy v roce 2016. Odpisy majetku podle ČÚS č. 708 – zbytková hodnota, způsoby odepisování, stanovení doby odpisování. Příklady výpočtů. Zaúčtování odpisů a jejich kontrola ve výkazech. Zásah do pořizovací ceny – příklady ve vazbě na ČÚS č. 710. Daňové odpisy – ano nebo ne?
Soubory majetku, jejich ocenění a změny rozsahu souboru, odpisy. Příklady. Majetek a daňové povinnosti v roce 2016 dle zákona o daních z příjmů, dle zákona o DPH, daňové povinnosti při nabytí majetku, výpočty základu daně z nabytí nemovité věci, stanoviska MFČR, účtování této daně – do vstupní ceny? Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě