ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2015ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD 1. 1. 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Stanovení podmínek pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, kdy je zaměstnanec oprávněn požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, kdy je zaměstnanec povinen podat daňové přiznání, kdy je zaměstnavatel oprávněn výpočet ročního zúčtování záloh odmítnout. Roční zúčtování záloh na daň u poplatníka daňového nerezidenta v ČR.
Výpočet základu daně, podmínky pro uplatnění nezdanitelných částí základu daně, změna podmínek pro odečet hodnoty bezúplatného plnění, odečet úroků zaplacených z úvěrů použitých na bytové potřeby, nové podmínky pro uplatnění příspěvků zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, nově stanovené podmínky pro odečet pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění.
Výpočet daně, snížení vypočtené daně o slevy na dani, informace ke změně podmínek pro uplatnění slevy za umístění dítěte za rok 2015.
Změny při uplatnění nároku na daňové zvýhodnění za rok 2015,
výše daňového zvýhodnění v závislosti na počtu vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti, kdy vzniká nárok na výplatu ročního daňového bonusu.
Povinnosti zaměstnavatele, plátce daně, změny ve vedení mzdových listů, informace k platným tiskopisům, správné vyplnění „prohlášení k dani“, vydávání potvrzení o zdanitelných příjmech, o příjmech zdaněných zvláštní sazbou daně. Povinnost plátce daně podat vyúčtování k dani, opravy nesprávně vypočtené zálohy na daň v roce 2015, opravy nesprávně vypočtené daně za rok 2015. Informace k ukončení výběru a odvodu pojistného na důchodové spoření, vyúčtování pojistného na důchodvé spoření.
Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2016, informace o schválených i připravovaných změnách týkajících se vymezení zdanitelných příjmů ze závislé činnosti, slev na dani i daňového zvýhodnění. Diskuse, dotazy.
Ukončení výběru pojistného na důchodové spoření (OPT-OU'T).

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Stanovení podmínek pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, kdy je zaměstnanec oprávněn požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, kdy je zaměstnanec povinen podat daňové přiznání, kdy je zaměstnavatel oprávněn výpočet ročního zúčtování záloh odmítnout. Roční zúčtování záloh na daň u poplatníka daňového nerezidenta v ČR.
Výpočet základu daně, podmínky pro uplatnění nezdanitelných částí základu daně, změna podmínek pro odečet hodnoty bezúplatného plnění, odečet úroků zaplacených z úvěrů použitých na bytové potřeby, nové podmínky pro uplatnění příspěvků zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, nově stanovené podmínky pro odečet pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění.
Výpočet daně, snížení vypočtené daně o slevy na dani, informace ke změně podmínek pro uplatnění slevy za umístění dítěte za rok 2015.
Změny při uplatnění nároku na daňové zvýhodnění za rok 2015,
výše daňového zvýhodnění v závislosti na počtu vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti, kdy vzniká nárok na výplatu ročního daňového bonusu.
Povinnosti zaměstnavatele, plátce daně, změny ve vedení mzdových listů, informace k platným tiskopisům, správné vyplnění „prohlášení k dani“, vydávání potvrzení o zdanitelných příjmech, o příjmech zdaněných zvláštní sazbou daně. Povinnost plátce daně podat vyúčtování k dani, opravy nesprávně vypočtené zálohy na daň v roce 2015, opravy nesprávně vypočtené daně za rok 2015. Informace k ukončení výběru a odvodu pojistného na důchodové spoření, vyúčtování pojistného na důchodvé spoření.
Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2016, informace o schválených i připravovaných změnách týkajících se vymezení zdanitelných příjmů ze závislé činnosti, slev na dani i daňového zvýhodnění. Diskuse, dotazy.
Ukončení výběru pojistného na důchodové spoření (OPT-OU'T).

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě