FAKTURACE od A do Z V PRAXI 2016 VE VAZBĚ NA NOVELY PLATNÉ OD 1. 1. 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je určen pro fakturanty, administrativní pracovníky, pracovníky skladového hospodářství, vedoucí pracovníky, podnikatele, účetní, sekretářky, asistentky.
Obsah semináře: Členění faktur na přijaté, vystavené a další, náležitosti, oběh a schvalování. Novinky v zákoně o účetnictví, vyhlášce a ČÚS. Novinky v DPH – kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb. Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv). Elektronizace faktur. Fakturace nájemného. Přefakturace. Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH. Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty. Úroky z prodlení. Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky. Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní. Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace – účtování. Náležitosti faktur - podle zákona o účetnictví, podle zákona o DPH – druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení, faktury v daňové evidenci, obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti, faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury. Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ. Implementace Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace. Režim přenesení daňové povinnosti – příklady jednotlivých položek. Zvláštní režim jednoho správního místa u některých služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani z EU. Novinky v zákoně o účetnictví, vyhlášce a ČÚS. Novinky v DPH – kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb. Upozornění na dopady na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur – občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o daních z příjmů, zákon o omezení plateb v hotovosti a další. Dotazy, diskuse

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen pro fakturanty, administrativní pracovníky, pracovníky skladového hospodářství, vedoucí pracovníky, podnikatele, účetní, sekretářky, asistentky.
Obsah semináře: Členění faktur na přijaté, vystavené a další, náležitosti, oběh a schvalování. Novinky v zákoně o účetnictví, vyhlášce a ČÚS. Novinky v DPH – kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb. Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv). Elektronizace faktur. Fakturace nájemného. Přefakturace. Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH. Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty. Úroky z prodlení. Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky. Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní. Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace – účtování. Náležitosti faktur - podle zákona o účetnictví, podle zákona o DPH – druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení, faktury v daňové evidenci, obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti, faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury. Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ. Implementace Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace. Režim přenesení daňové povinnosti – příklady jednotlivých položek. Zvláštní režim jednoho správního místa u některých služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani z EU. Novinky v zákoně o účetnictví, vyhlášce a ČÚS. Novinky v DPH – kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb. Upozornění na dopady na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur – občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o daních z příjmů, zákon o omezení plateb v hotovosti a další. Dotazy, diskuse

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě