OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je poskytnout cílové skupině dostatečné znalosti o úpravě ochrany osobních údajů v podmínkách veřejné správy, zejména dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, ovšem s přihlédnutím ke specifické situaci správních orgánů, které mají na druhé straně založenu informační povinnost, zejména na základě z. č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Pojednán je vztah k občanskému zákoníku, využita aktuální judikatura a metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Obsah semináře: Ústavní a evropský základ ochrany soukromí
, včetně osobních údajů, a také práva na
informace ve veřejné správě. Soukromoprávní a veřejnoprávní režim ochrany osobních údajů. Principy zákona o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho úkoly. Kontrolní a sankční pravomoc Úřadu. Principy zákona o svobodném přístupu k informacím. Specifika poskytování údajů o fyzických osobách. Poskytování osobních údajů podle dalších zákonných úprav (správní řád, zákon o střetu zájmů). Aktuální judikatura. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je poskytnout cílové skupině dostatečné znalosti o úpravě ochrany osobních údajů v podmínkách veřejné správy, zejména dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, ovšem s přihlédnutím ke specifické situaci správních orgánů, které mají na druhé straně založenu informační povinnost, zejména na základě z. č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Pojednán je vztah k občanskému zákoníku, využita aktuální judikatura a metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Obsah semináře: Ústavní a evropský základ ochrany soukromí
, včetně osobních údajů, a také práva na
informace ve veřejné správě. Soukromoprávní a veřejnoprávní režim ochrany osobních údajů. Principy zákona o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho úkoly. Kontrolní a sankční pravomoc Úřadu. Principy zákona o svobodném přístupu k informacím. Specifika poskytování údajů o fyzických osobách. Poskytování osobních údajů podle dalších zákonných úprav (správní řád, zákon o střetu zájmů). Aktuální judikatura. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě