OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Občanské průkazy
Pojem a druhy občanských průkazů. Údaje zapisované do občanského průkazu a jejich členění. Podmínky a postup při vydávání občanského průkazu. Bezpečnostní osobní kód. Doba platnosti. Důvody skončení platnosti občanského průkazu – ze zákona, na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Důvody a postup při vydávání potvrzení o občanském průkazu. Doba platnosti potvrzení o občanském průkazu. Povinnosti občana, jiných fyzických osob. Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, matričních úřadů, Policie ČR a zastupitelských úřadů na úseku občanských průkazů. Informační systém evidence občanských průkazů a výdej údajů z tohoto informačního systému. Přestupky a správní delikty na úseku občanských průkazů. Správní poplatky. Připravovaná právní úprava.

Cestovní doklady
Pojem cestovního dokladu. Druhy cestovního dokladu. Údaje zapisované do cestovních dokladů. Podmínky a postup při vydávání jednotlivých druhů cestovních dokladů. Doba platnosti jednotlivých druhů cestovních dokladů. Důvody skončení platnosti cestovního dokladu – ze zákona, na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Odepření vydání cestovního dokladu. Informační systém evidence cestovních dokladů a výdej údajů z tohoto informačního systému. Povinnosti občana, jiných fyzických osob. Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, matričních úřadů, zastupitelských úřadů a Policie ČR na úseku cestovních dokladů. Přestupky a správní delikty na úseku cestovních dokladů. Správní poplatky. Připravovaná právní úprava. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Občanské průkazy
Pojem a druhy občanských průkazů. Údaje zapisované do občanského průkazu a jejich členění. Podmínky a postup při vydávání občanského průkazu. Bezpečnostní osobní kód. Doba platnosti. Důvody skončení platnosti občanského průkazu – ze zákona, na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Důvody a postup při vydávání potvrzení o občanském průkazu. Doba platnosti potvrzení o občanském průkazu. Povinnosti občana, jiných fyzických osob. Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, matričních úřadů, Policie ČR a zastupitelských úřadů na úseku občanských průkazů. Informační systém evidence občanských průkazů a výdej údajů z tohoto informačního systému. Přestupky a správní delikty na úseku občanských průkazů. Správní poplatky. Připravovaná právní úprava.

Cestovní doklady
Pojem cestovního dokladu. Druhy cestovního dokladu. Údaje zapisované do cestovních dokladů. Podmínky a postup při vydávání jednotlivých druhů cestovních dokladů. Doba platnosti jednotlivých druhů cestovních dokladů. Důvody skončení platnosti cestovního dokladu – ze zákona, na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Odepření vydání cestovního dokladu. Informační systém evidence cestovních dokladů a výdej údajů z tohoto informačního systému. Povinnosti občana, jiných fyzických osob. Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, matričních úřadů, zastupitelských úřadů a Policie ČR na úseku cestovních dokladů. Přestupky a správní delikty na úseku cestovních dokladů. Správní poplatky. Připravovaná právní úprava. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě