PRAKTICKÁ ETIKA V SOCIÁLNÍ PRÁCI

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je určen pracovníkům v sociální oblasti, kteří každodenně pracují s lidmi, záleží jim na tom, jaké mají vztahy s klienty, kolegy, nadřízenými i podřízenými. Všem, kteří se při své práci setkávají s nejrůznějšími etickými dilematy a problémy, kladou si otázky, co je správné, co je vhodné, jak na různé situace reagovat a jak si přitom zachovat sebeúctu, pohodu, klid a vnitřní rovnováhu.
Seminář pomáhá osvojit si jednání založené na aplikaci etických principů a hodnot při každodenních činnostech v sociální oblasti. Jde o způsob, při kterém jsou obě strany spokojeny a který je přínosný pro všechny zúčastněné. Jeho jádro nespočívá v množství teorie, ale v praktických příkladech, nácviku a předání zkušeností.
Obsah semináře: Pojem etika – co je to etika, její historie a současnost. Etická rozhodování a dilemata – jak těžké je někdy rozhodnout skutečně eticky… Etický kodex sociálních pracovníků České republiky - teorie a praxe. Etické jednání v sociálních službách – jak vnášet principy etického jednání do práce v sociální oblasti. Deset stupňů etického jednání – komunikace, pozitivní hodnocení sebe, pozitivní hodnocení druhých, kreativita a iniciativa, vyjadřování a komunikace citů, interpersonální a sociální empatie, asertivita, reálné a zobrazené vzory, prosociální jednání v osobních vztazích, prosociální jednání v profesním životě. Přínosy etického jednání v profesním životě – souvislost mezi etickým jednáním a profesním úspěchem. Proces internalizace etických hodnot a principů – přímá úměra mezi osvojením si etických principů a cestou k osobní zralosti. Praktické aktivity – součástí kurzu je ukázkové video přibližující etická dilemata v sociální oblasti a praktické aktivity, které účastníkům pomáhají k přijetí a osvojení si deseti stupňů etického jednání v každodenní praxi. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen pracovníkům v sociální oblasti, kteří každodenně pracují s lidmi, záleží jim na tom, jaké mají vztahy s klienty, kolegy, nadřízenými i podřízenými. Všem, kteří se při své práci setkávají s nejrůznějšími etickými dilematy a problémy, kladou si otázky, co je správné, co je vhodné, jak na různé situace reagovat a jak si přitom zachovat sebeúctu, pohodu, klid a vnitřní rovnováhu.
Seminář pomáhá osvojit si jednání založené na aplikaci etických principů a hodnot při každodenních činnostech v sociální oblasti. Jde o způsob, při kterém jsou obě strany spokojeny a který je přínosný pro všechny zúčastněné. Jeho jádro nespočívá v množství teorie, ale v praktických příkladech, nácviku a předání zkušeností.
Obsah semináře: Pojem etika – co je to etika, její historie a současnost. Etická rozhodování a dilemata – jak těžké je někdy rozhodnout skutečně eticky… Etický kodex sociálních pracovníků České republiky - teorie a praxe. Etické jednání v sociálních službách – jak vnášet principy etického jednání do práce v sociální oblasti. Deset stupňů etického jednání – komunikace, pozitivní hodnocení sebe, pozitivní hodnocení druhých, kreativita a iniciativa, vyjadřování a komunikace citů, interpersonální a sociální empatie, asertivita, reálné a zobrazené vzory, prosociální jednání v osobních vztazích, prosociální jednání v profesním životě. Přínosy etického jednání v profesním životě – souvislost mezi etickým jednáním a profesním úspěchem. Proces internalizace etických hodnot a principů – přímá úměra mezi osvojením si etických principů a cestou k osobní zralosti. Praktické aktivity – součástí kurzu je ukázkové video přibližující etická dilemata v sociální oblasti a praktické aktivity, které účastníkům pomáhají k přijetí a osvojení si deseti stupňů etického jednání v každodenní praxi. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě