OBEC JAKO PRONAJÍMATELNÁJEM BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTORŮ - AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Obce patří mezi tradiční a významné vlastníky bytového fondu. Pronajímání bytů a uspokojování bytových potřeb občanů obcí patří mezi nejdůležitější náplň sociální politiky obcí v širším smyslu. Nová úprava soukromého práva přinesla celou řadu změn i do oblasti nájemních vztahů k bytům a ke změnám došlo i v obecním zřízení. Během dvou let účinnosti nového občanského zákoníku se v praxi objevily některé výkladové problémy, které mohou způsobovat komplikace. Stejně tak je tomu i pokud jde o nebytové prostory, což vzhledem k množství domů s takovými prostory ve vlastnictví obcí je téma nanejvýš potřebné.
Obsah semináře: Zákon o obcích a uzavírání nájemních smluv. Nájem pro bydlení – předmět a obsah. Ochrana nájemce jako slabší strany. Právo nájemce na spolužití s dalšími osobami. Provádění změn na předmětu nájmu. Nájemné, platby za služby, jistota (kauce). Přechody nájmu. Skončení nájmu. Výpověď, její důvody a náležitosti. Nájem prostoru za účelem podnikání. Právo nájemce na označení najatého prostoru. Převod nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Zvláštní režim skončení nájmu. Použití některých ustanovení o nájmu bytu. Náhrada za převzetí zákaznické základny. Diskuse, dotazy.
Seminář je určen pracovníkům obecních úřadů zodpovědným za správu majetku obcí.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Obce patří mezi tradiční a významné vlastníky bytového fondu. Pronajímání bytů a uspokojování bytových potřeb občanů obcí patří mezi nejdůležitější náplň sociální politiky obcí v širším smyslu. Nová úprava soukromého práva přinesla celou řadu změn i do oblasti nájemních vztahů k bytům a ke změnám došlo i v obecním zřízení. Během dvou let účinnosti nového občanského zákoníku se v praxi objevily některé výkladové problémy, které mohou způsobovat komplikace. Stejně tak je tomu i pokud jde o nebytové prostory, což vzhledem k množství domů s takovými prostory ve vlastnictví obcí je téma nanejvýš potřebné.
Obsah semináře: Zákon o obcích a uzavírání nájemních smluv. Nájem pro bydlení – předmět a obsah. Ochrana nájemce jako slabší strany. Právo nájemce na spolužití s dalšími osobami. Provádění změn na předmětu nájmu. Nájemné, platby za služby, jistota (kauce). Přechody nájmu. Skončení nájmu. Výpověď, její důvody a náležitosti. Nájem prostoru za účelem podnikání. Právo nájemce na označení najatého prostoru. Převod nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Zvláštní režim skončení nájmu. Použití některých ustanovení o nájmu bytu. Náhrada za převzetí zákaznické základny. Diskuse, dotazy.
Seminář je určen pracovníkům obecních úřadů zodpovědným za správu majetku obcí.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek, OLOMOUC

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě