NEZLETILÝ CIZINEC BEZ DOPROVODU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A RODINY CIZINCŮZ POHLEDU ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je posílení znalostí a kompetencí pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí při řešení případů nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu zákonných zástupců a rodin-cizinců.
Přednáška je také věnována pracovníkům školských institucí, které se mohou s dětmi-cizinci setkávat a dále je zaměřena i pro pracovníky neziskových organizací.
Obsah semináře:

 • Úvod do problematiky.

- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů:

 1. § 2 – vztah typu pobytu nezletilého cizince k činnostem orgánů sociálně-právní ochrany dětí,
 2. § 6 – cílová skupina orgánů sociálně-právní ochrany dětí (zejm. mezinárodní a doplňková ochrana, aj.),
 3. § 37 a 42 – užití dle forem pobytu cizinců,
 4. legální a ilegální pobyt cizinců v souvislosti s činnostmi orgánů sociálně-právní ochrany dětí,
 5. činnost Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí, mezinárodní smlouvy, dvoustranné smlouvy, činnost Ministerstva zahraničních věcí, apod.

- Zdravotní (mj. nezletilý cizinec a vstup do zdravotního pojištění) a sociální systém (sociální dávky pro nezletilé cizince, pro rodiny cizinců) ve vztahu k formám pobytu cizinců.

 • Školský systém pro děti-cizince (specializované školské zařízení – možnosti spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí).
 • Zákon o pobytu cizinců z pohledu – kdo je cizinec, vstup na území, formy pobytu a druhy víz, cestovní doklady, správní vyhoštění a soudní přezkum, zajištění cizinců, zařízení pro cizince.
 • Problematika:
 1. multikulturalita,
 2. totožnost nezletilého cizince (věk, jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, apod.),
 3. limity orgánů sociálně-právní ochrany dětí z pohledu problematiky nezletilého cizince bez doprovodu zákonného zástupce.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je posílení znalostí a kompetencí pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí při řešení případů nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu zákonných zástupců a rodin-cizinců.
Přednáška je také věnována pracovníkům školských institucí, které se mohou s dětmi-cizinci setkávat a dále je zaměřena i pro pracovníky neziskových organizací.
Obsah semináře:

 • Úvod do problematiky.

- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů:

 1. § 2 – vztah typu pobytu nezletilého cizince k činnostem orgánů sociálně-právní ochrany dětí,
 2. § 6 – cílová skupina orgánů sociálně-právní ochrany dětí (zejm. mezinárodní a doplňková ochrana, aj.),
 3. § 37 a 42 – užití dle forem pobytu cizinců,
 4. legální a ilegální pobyt cizinců v souvislosti s činnostmi orgánů sociálně-právní ochrany dětí,
 5. činnost Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí, mezinárodní smlouvy, dvoustranné smlouvy, činnost Ministerstva zahraničních věcí, apod.

- Zdravotní (mj. nezletilý cizinec a vstup do zdravotního pojištění) a sociální systém (sociální dávky pro nezletilé cizince, pro rodiny cizinců) ve vztahu k formám pobytu cizinců.

 • Školský systém pro děti-cizince (specializované školské zařízení – možnosti spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí).
 • Zákon o pobytu cizinců z pohledu – kdo je cizinec, vstup na území, formy pobytu a druhy víz, cestovní doklady, správní vyhoštění a soudní přezkum, zajištění cizinců, zařízení pro cizince.
 • Problematika:
 1. multikulturalita,
 2. totožnost nezletilého cizince (věk, jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, apod.),
 3. limity orgánů sociálně-právní ochrany dětí z pohledu problematiky nezletilého cizince bez doprovodu zákonného zástupce.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě