PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY PO ZMĚNÁCH OD 1. 1. 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Přehled právních předpisů a jednotlivých změn. Jak pracovat se změnami – 1. v zákoně o ochraně veřejného zdraví (nové pokuty za porušení v oblasti pracovnělékařských služeb; zdvojená kontrolní působnost s orgány inspekce práce); 2. v zákoně o pedagogických pracovnících (speciální právní úprava pracovních poměrů na dobu určitou); 3. v oblasti odměňování (nová výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy, nové tabulky).
Problémové otázky z praxe – pracovní poměry na dobu určitou, rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost, ztrátu zdravotní způsobilosti nebo porušení „pracovní kázně“, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, práce přesčas, nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu, vyšetření a ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení, návrat z rodičovské dovolené, čerpání dovolené a její převod do dalšího roku, apod.
Vybrané problémy a povinnosti zaměstnavatele v oblasti zaměstnanosti – nekolidující zaměstnání jako výdělečná činnost uchazeče o zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti, zaměstnávání cizinců, plnění povinného podílu za rok 2015, povinnost mít kopie dokladů na pracovišti, atd.
Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.
Aktuality ke dni konání semináře. Dotazy a diskuse.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Přehled právních předpisů a jednotlivých změn. Jak pracovat se změnami – 1. v zákoně o ochraně veřejného zdraví (nové pokuty za porušení v oblasti pracovnělékařských služeb; zdvojená kontrolní působnost s orgány inspekce práce); 2. v zákoně o pedagogických pracovnících (speciální právní úprava pracovních poměrů na dobu určitou); 3. v oblasti odměňování (nová výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy, nové tabulky).
Problémové otázky z praxe – pracovní poměry na dobu určitou, rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost, ztrátu zdravotní způsobilosti nebo porušení „pracovní kázně“, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, práce přesčas, nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu, vyšetření a ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení, návrat z rodičovské dovolené, čerpání dovolené a její převod do dalšího roku, apod.
Vybrané problémy a povinnosti zaměstnavatele v oblasti zaměstnanosti – nekolidující zaměstnání jako výdělečná činnost uchazeče o zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti, zaměstnávání cizinců, plnění povinného podílu za rok 2015, povinnost mít kopie dokladů na pracovišti, atd.
Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.
Aktuality ke dni konání semináře. Dotazy a diskuse.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě