TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY V ROCE 2016 VČETNĚ NOVÝCH PLATNÝCH SAZEB

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je určen pro všechny zaměstnavatele, kteří vysílají své zaměstnance na pracovní cesty.
Obsah semináře: Vymezení základních ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. – určení osob, kterým přísluší cestovní náhrady; vymezení základních pojmů – pracovní cesta, pravidelné pracoviště, rodina; podmínky pracovní cesty; nárokové náhrady – jízdné, ubytování, stravné a ostatní vedlejší náhrady; krácení stravného z důvodu poskytnutého jídla; poskytování kapesného; paušalizace cestovních náhrad; čestné prohlášení; poskytování záloh na pracovní cesty a jejich vyúčtování. Vazba cestovních náhrad na zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen pro všechny zaměstnavatele, kteří vysílají své zaměstnance na pracovní cesty.
Obsah semináře: Vymezení základních ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. – určení osob, kterým přísluší cestovní náhrady; vymezení základních pojmů – pracovní cesta, pravidelné pracoviště, rodina; podmínky pracovní cesty; nárokové náhrady – jízdné, ubytování, stravné a ostatní vedlejší náhrady; krácení stravného z důvodu poskytnutého jídla; poskytování kapesného; paušalizace cestovních náhrad; čestné prohlášení; poskytování záloh na pracovní cesty a jejich vyúčtování. Vazba cestovních náhrad na zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě