Praha 5

CYKLUS PRO MISTRY II. - 5denní

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Organizační management a vedení lidí

Obsahová náplň

A. METODY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY pro mistry – 2denní

Určeno pro všechny, kteří chtějí pomoci při zlepšování nejen kvality. Žádné pracoviště není tak dobré, aby nemohlo být lepší. Každý vedoucí by měl vyžadovat zlepšování od svých podřízených. Každý pracovník by se měl snažit zlepšovat svoji práci a svůj výrobek.

Cíl: Při překotném a unáhleném úsilí o zlepšování se dá nadělat více škod než užitku. Proto doporučujeme metodiky a nástroje pro zlepšování. Cílem je zaručit, že provedená opatření skutečně pomohou a odstraní problém tak, aby se už neopakoval. Procvičíme si jednoduché nástroje pro popis problému a analýzy příčin problému. Budeme diskutovat 8D Report.

Obsah:

 • Dnešní podnikatelské prostředí
 • Chyby při zlepšování
 • Metodiky zlepšování
 • Analýzy příčin problému, Ishikawův diagram, 5× proč
 • Poka Yoke
 • 8D Report

Lektor Ing. Jiří CHALOUPKA, nezávislý konzultant od r. 1991, ke kvalitě ho přivedla dr. Agnes Žaludová, v 90. letech pomáhal firmám budovat systémy managementu kvality, nyní se plně soustřeďuje na problematiku kontroly kvality výrobku a zlepšování, spolupracuje s prestižními firmami a vydal publikaci „Jednoduše kvalita”

Termín konání: 4. – 5. května, 9 – 17 h. (oběd)

B. VÝROBNÍ LOGISTIKA z pohledu mistra

Cíl:

 • Pochopit vztahy mezi výrobními a logistickými činnostmi, pochopit zásady efektivní manipulace s materiálem
 • Naučit se zhodnotit pracoviště s ohledem na ergonomické aspekty

Obsah:

 • Logistika ve výrobě a zásoby
 • Logistika ve výrobě a čas
 • Proces výroby dílů a proces kompletace výrobků
 • Logistický proces plánování výroby
 • Logistický proces zásobování výroby materiálem
 • Parametry pracoviště, které je nutné optimalizovat
 • Vybrané ergonomické analýzy pro optimalizaci pracovišť
 • Řízení pohybu materiálu a polotovarů
 • Optimalizace prostorového uspořádání pracovišť

Lektor Petr KARKOVSKÝ, senior konzultant, člen Komory logistických auditorů, poradce v oblasti logistiky a projektového řízení, interim manažer

Termín konání: 8. června, 9 – 16 h. (oběd)

C. MS EXCEL 2007/2010 pro pokročilé – 2denní

Určeno pro ty, kteří se potřebují zdokonalit v používání složitějších pracovních postupů, nástrojů a funkcí programu MS Excel.

Obsah:

 • Složitější a pokročilé funkce – logické, textové, matematické, vyhledávací
 • Vnořování funkcí
 • Kontroly výpočtů a dat – závislosti, ověření atd.
 • Zabezpečení a sdílení dat
 • Grafy – spojnice trendu, regrese, kombinované grafy, dynamické grafy
 • Kontingenční tabulky a grafy
 • Formulářové prvky
 • Šablony
 • Nastavení tisků

Předpoklady: Základní orientace v prostředí MS Windows, uživatelská znalost práce s MS Excel a jeho časté používání, znalost základních vzorců (sčítání, průměr, suma). Poznámka: Účastníci budou pracovat v prostředí MS Windows XP/7 a MS Office 2007/2010.

Lektor Pavel ŠKVOR, certifikovaný lektor a tester MS Office

Termín konání: 21. – 22. března, 10 – 16 h. (oběd)

Lektor:
Ing. Jiří CHALOUPKA, nezávislý konzultant od r. 1991, ke kvalitě ho přivedla dr. Agnes Žaludová, v 90. letech pomáhal firmám budovat systémy managementu kvality, nyní se plně soustřeďuje na problematiku kontroly kvality výrobku a zlepšování, spolupra

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel: 261
mobil: 606
e-mail: studiow@studiow.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 261 212 833
mobil: +420 606 610 126
e-mail: studiow@studiow.cz
web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě