Praha 5

UCHOVÁVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ v praxi

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Organizační management a vedení lidí

Obsahová náplň

Určeno pro soukromé i veřejné společnosti, manažery, pracovníky spisové služby, podatelen, spisoven a správních archivů.

Cíl: Seznámit účastníky s platnými předpisy o archivnictví a spisové službě a povinnostech z nich vyplývajících. Seminář bude veden s důrazem na:

  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Obsah: Seminář je zaměřen na zákon o archivnictví a spisové službě a jeho praktické použití:

  • Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, platný od 1. 7. 2012
  • Zákon č. 56/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, platný od 7. 4. 2014
  • Vyhláška č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, platná od 1. 1. 2015
  • Tvorba spisového řádu a spisového a skartačního plánu v praxi
  • Organizace práce s dokumenty, zásady vedení všech etap spisové služby s přihlédnutím k datovým schránkám a elektronickým dokumentům
  • Způsob a organizace ukládání dokumentů – příruční registratury, spisovny, správní archivy, veřejnoprávní archivy
  • Akreditace archivů, povinnosti vlastníků a původců archiválií, další informace související s péčí o dokumenty, povinnost spolupráce se státními archivy, správní delikty

Lektor:
Mgr. Marie TARANTOVÁ, archivářka Státního oblastního archivu v Praze, také se zabývá metodikou spisové služby

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel: 261
mobil: 606
e-mail: studiow@studiow.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 261 212 833
mobil: +420 606 610 126
e-mail: studiow@studiow.cz
web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě