Praha 5

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA, některé otázky BEZPEČNOSTI PRÁCE

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Pracovní právo

Obsahová náplň

Obsah:

 • Kategorizace prací a rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a její novely
 • Zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., přijaté či připravované novely
 • Pracovnělékařská služba, její obsah, smlouvy s poskytovateli, povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • Lékařské posudky, platnost a právní účinky, opravné prostředky a jejich důsledky, soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu, aktuální judikatura Nejvyššího soudu
 • Posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce, vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti
 • Pracovnělékařské prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní, jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky
 • Vstupní prohlídka a uzavření pracovní smlouvy, hrozba její neplatnosti
 • Financování a daňové souvislosti
 • Důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce, povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, výpověď a převedení na jinou práci
 • Lékařské prohlídky podle zákoníku práce (práce v noci a mladiství), souvislost se ZSZS, další zvláštní předpisy (řidiči aj.)
 • Jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • Kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce
 • Postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb. (změny)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, některá práva a povinnosti podle zákoníku práce a zákona o dalších požadavcích na BOZP
 • Informace a školení zaměstnanců v BOZP (otázka u tzv. řidičů – referentů), zjišťování alkoholu a návykových látek, sankce za porušení povinností zaměstnanců
 • Působnost odborů v BOZP a zástupci zaměstnanců pro BOZP, právo zaměstnanců na informace a projednání

Lektor:
JUDr. Bořivoj ŠUBRT, předseda AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel: 261
mobil: 606
e-mail: studiow@studiow.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 261 212 833
mobil: +420 606 610 126
e-mail: studiow@studiow.cz
web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě