KOUČOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH A VYPJATÝCH SITUACÍ A TRÉNINK ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ - NÁCVIK KONSTRUKTIVNÍCH KOMUNIKAČNÍCH TECHNIK A DOVEDNOSTÍ, PŘESVĚDČIVÉ ARGUMENTACE A VERBÁLNÍ POHOTOVOSTI

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Účastníci budou trénovat žádoucí a konstruktivní reakce ve vypjatých situacích, které dosud nezvládají plně ke své spokojenosti. Dále protrénují dovednosti konstruktivní komunikace, např. „udržet si hlavu nad vodou a zachovat glanc“ i v situacích konfliktních či pro ně stresových. Získají též zpětnou vazbu o nežádoucích návycích ve své neverbální i verbální komunikaci za použití kamerových technik. Uvědomí si své silné stránky v komunikaci, na nichž mohou i v budoucnu postavit svůj nový komunikační styl.
Obsah semináře:
Principy a pravidla asertivní komunikace.
Diagnostika neasertivního jednání každého účastníka – test asertivity. Asertivní techniky. Principy konstruktivního vedení dialogu. Dovednost kritiky a ocenění. Negativní dotazování . Dovednost odmítání. Antimanipulační techniky a typologie manipulátorů. Psychologické zisky asertivního jednání.
Principy řízení konfliktu – diagnostika vlastní strategie v konfliktu. Dovednost zvládání nepřiměřených a nežádoucích emocí v konflitu. Nácvik konstruktivní komunikační strategie v účastníkem nezvládnutých situacích prostřednictvím modelových technik.
Verbální dovednosti – trénink slovní pohotovosti, diagnostika slovních zlozvyků, principy působivé prezentace myšlenek a argumentů. Principy úspěšné neverbální komunikace, správná interpretace řeči těla u druhých, odbourání signálů nejistoty a emoční nerovnováhy v mimoslovní komunikaci. Jistota ve zvládání konfliktů.
Poznámka – seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím videopřehrávek a zpětných vazeb, modelových situací, testů a diskusí. Každý účastník odejde s informací, jakým směrem své dosavadní komunikační dovednosti rozvíjet a kultivovat tak, aby prohloubil svůj potenciál.
Každý účastník obdrží písemný psychologický profil své osobnosti od lektorky – psychodiagnostičky.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Účastníci budou trénovat žádoucí a konstruktivní reakce ve vypjatých situacích, které dosud nezvládají plně ke své spokojenosti. Dále protrénují dovednosti konstruktivní komunikace, např. „udržet si hlavu nad vodou a zachovat glanc“ i v situacích konfliktních či pro ně stresových. Získají též zpětnou vazbu o nežádoucích návycích ve své neverbální i verbální komunikaci za použití kamerových technik. Uvědomí si své silné stránky v komunikaci, na nichž mohou i v budoucnu postavit svůj nový komunikační styl.
Obsah semináře:
Principy a pravidla asertivní komunikace.
Diagnostika neasertivního jednání každého účastníka – test asertivity. Asertivní techniky. Principy konstruktivního vedení dialogu. Dovednost kritiky a ocenění. Negativní dotazování . Dovednost odmítání. Antimanipulační techniky a typologie manipulátorů. Psychologické zisky asertivního jednání.
Principy řízení konfliktu – diagnostika vlastní strategie v konfliktu. Dovednost zvládání nepřiměřených a nežádoucích emocí v konflitu. Nácvik konstruktivní komunikační strategie v účastníkem nezvládnutých situacích prostřednictvím modelových technik.
Verbální dovednosti – trénink slovní pohotovosti, diagnostika slovních zlozvyků, principy působivé prezentace myšlenek a argumentů. Principy úspěšné neverbální komunikace, správná interpretace řeči těla u druhých, odbourání signálů nejistoty a emoční nerovnováhy v mimoslovní komunikaci. Jistota ve zvládání konfliktů.
Poznámka – seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím videopřehrávek a zpětných vazeb, modelových situací, testů a diskusí. Každý účastník odejde s informací, jakým směrem své dosavadní komunikační dovednosti rozvíjet a kultivovat tak, aby prohloubil svůj potenciál.
Každý účastník obdrží písemný psychologický profil své osobnosti od lektorky – psychodiagnostičky.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, salonek, HRADEC KRÁLOVÉ

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě