PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY KE ŠKOLSKÉMU ZÁKONU

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s tím, jak jsou obecná ustanovení školského zákona provedena v základních nařízeních vlády a vyhláškách, a přispět k usnadnění činnosti škol a školských zařízení při jejich praktickém použití.
Obsah semináře: Základní prováděcí předpisy upravující proces vzdělávání (zejména nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 48/2005 Sb., vyhláška o základním vzdělávání, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách). Základní prováděcí předpisy související s organizací vzdělávání (zejména vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů). Základní prováděcí předpisy upravující poskytování školních služeb (zejména vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Souvislosti s právními předpisy provádějícími jiné zákony (zejména zákon o pedagogických pracovnících, zákon o specifických zdravotních službách). Zapracování do dokumentace školy. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámit účastníky s tím, jak jsou obecná ustanovení školského zákona provedena v základních nařízeních vlády a vyhláškách, a přispět k usnadnění činnosti škol a školských zařízení při jejich praktickém použití.
Obsah semináře: Základní prováděcí předpisy upravující proces vzdělávání (zejména nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 48/2005 Sb., vyhláška o základním vzdělávání, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách). Základní prováděcí předpisy související s organizací vzdělávání (zejména vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů). Základní prováděcí předpisy upravující poskytování školních služeb (zejména vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Souvislosti s právními předpisy provádějícími jiné zákony (zejména zákon o pedagogických pracovnících, zákon o specifických zdravotních službách). Zapracování do dokumentace školy. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, salonek, HRADEC KRÁLOVÉ

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě