SOUSEDSKÁ PRÁVA V ROCE 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Neoprávněný zábor cizího pozemku, bránění v přístupu a příjezdu na sousedův pozemek po pozemku vlastníka, obtěžování nad míru přiměřenou místním poměrům, vlastník jehož vlastnictví nezavazuje.
To jsou nejčastější sousedské neshody. Jako řešení se nabízí svépomoc, žaloba zdržovací a žaloba na odstranění, přestupkové řízení.
Nejprve si sjednotíme teorii, představíme praktické aplikační potíže a dostupná soudní rozhodnutí, která naznačí možná řešení, jak překlenout nejasný výklad zákona. Budeme diskutovat a společně hledat odpovědi.
Obsah semináře: Právní postavení vlastníka v rozhodovací praxi. Vlastnické právo. Omezení vlastnického práva (soudem a správním úřadem, posouzením přípustnosti různých druhů omezení, apod.). Sousedské vztahy (zejména problematika spojená s obtěžováním). Sousedská práva – co je opravdu nového v novém občanském zákoníku. Negatorní žaloba – svépomoc – přestupkové řízení. Nejdražší je dohoda. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Neoprávněný zábor cizího pozemku, bránění v přístupu a příjezdu na sousedův pozemek po pozemku vlastníka, obtěžování nad míru přiměřenou místním poměrům, vlastník jehož vlastnictví nezavazuje.
To jsou nejčastější sousedské neshody. Jako řešení se nabízí svépomoc, žaloba zdržovací a žaloba na odstranění, přestupkové řízení.
Nejprve si sjednotíme teorii, představíme praktické aplikační potíže a dostupná soudní rozhodnutí, která naznačí možná řešení, jak překlenout nejasný výklad zákona. Budeme diskutovat a společně hledat odpovědi.
Obsah semináře: Právní postavení vlastníka v rozhodovací praxi. Vlastnické právo. Omezení vlastnického práva (soudem a správním úřadem, posouzením přípustnosti různých druhů omezení, apod.). Sousedské vztahy (zejména problematika spojená s obtěžováním). Sousedská práva – co je opravdu nového v novém občanském zákoníku. Negatorní žaloba – svépomoc – přestupkové řízení. Nejdražší je dohoda. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě