PERSONÁLNÍ CONTROLLING: NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

V průběhu semináře se seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení podniku.

Cílová skupina

Seminář je určen personálním manažerům a specialistům, controllerům i dalším podnikovým specialistům, kteří se zabývají zaváděním či rozvojem personálního controllingu nebo zdokonalováním efektivity personálního řízení.

Obsahová náplň

 • význam a vymezení personálního controllingu,
 • strategický a operativní personální controlling,
 • personální SWOT analýza,
 • personální plány a cíle,
 • personální opatření,
 • nástroje personálního controllingu,
 • personální ukazatele, jejich konstrukce a interpretace,
 • personální reporting a benchmarking,
 • hodnocení efektivity personálních opatření a návratnosti personálních výdajů,
 • kvalitativní personální controlling,
 • dotazování zaměstnanců, jeho metody a interpretace výsledků,
 • personální standardy a personální manuál firmy,
 • zkušenosti z praxe, výklad a řešení ilustrativních příkladů.

Lektor:
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě