EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT A STRESS MANAGEMENT

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

V průběhu tohoto semináře se seznámíte s problematikou uspořádání času i s principy stress managementu. Poznáte svá slabá místa v hospodaření s časem, v plánování – i odkládání úkolů. Zaměříte se na prevenci stresu, nacvičíte relaxační techniky. Zjistíte, jaké situace jsou pro vás stresové, vypjaté a vypracujete si postup pro jejich zvládání.

Cílová skupina

Neuvedeno

Obsahová náplň

ZÁKLADY TIME MANAGEMENTU: Diagnostika individuálního vztahu k času – princip důležitého a naléhavého – určování priorit dle různých hledisek – Paretův princip a jeho užití v praktickém životě – analýza efektivního využití času – biorytmy a energetický cyklus jako nástroj optimálního plánování dne, křivky výkonu – grafy využití času, metody krátkodobého a dlouhodobého plánování – týdenní a denní plánování – zloději času – interní a externí rušiče – nebezpečí odkládání – analýza. STRESS MANAGEMENT, KRIZOVÁ KOMUNIKACE: Komunikace jako stresogenní činitel – asertivní komunikační techniky – komunikace ve vypjatých situacích, umění odmítat, žádat o laskavost atd. – antimanipulační techniky jako nástroj v boji se stresem – interpersonální konflikty jako psychická zátěž a cesty z nich – základní dovednosti delegování a jejich nácvik – individuální obranné mechanizmy – vliv skupinové atmosféry na pracovní výkon, týmová kooperace – základní mechanizmy vzniku stresu – zdroje vnitřního a vnějšího stresu a jejich odbourávání – autodiagnostika aktuální stresové hladiny – relaxační a autoregulační techniky – využití stresu k osobnímu růstu.

Lektor:
Mgr. Jana Wiesner

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě