MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na tomto semináři zdokonalíte a rozvinete schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalíte se ve vedení efektivní porady.

Cílová skupina

Neuvedeno

Obsahová náplň

VEDENÍ LIDÍ/LEADERSHIP: Osobnost manažera, vytváření neformální autority – přístupy k vedení lidí – tradiční styly vedení lidí – transakční a transformační vedení – situační styly vedení lidí – volba vhodného stylu vedení/řízení v závislosti na způsobilosti zaměstnance a situace v organizaci/týmu – zásady úspěšného delegování – kritéria definování úkolů/cílů – jakým způsobem a v jaké frekvenci kontrolovat plnění úkolů/cílů.

VEDENÍ MANAŽERSKÝCH ROZHOVORŮ: Výběrový rozhovor – adaptační a přijímací rozhovor – hodnotící rozhovor – propouštěcí rozhovor – řešení konfliktů v týmu. Motivace / stimulace lidí: Techniky zpětné vazby a jejich praktické využití – přístupy k motivaci – stimulace – nástroje pozitivní a negativní motivace.

PRACOVNÍ PORADY: Znaky a důsledky neefektivní porady – příprava na poradu – zásady vedení efektivní pracovní porady – vedení efektivní diskuze – role účastníků porady – problematičtí účastníci porady – zápis z porady.

Lektor:
Stanislava Vávrová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě