POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ (změny od roku 2015)

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na kurzu se seznámíte s právní úpravou a praktickými problémy při poskytování veřejné finanční podpory a její kontrole a získáte informace o aktuálních změnách v zákonech účinných od roku 2015.

Cílová skupina

Pracovníkům, kteří v orgánech veřejné správy zajišťují poskytování dotací, provádějí kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory, pro vedoucí a další pracovníky žadatelů a příjemců dotací, příspěvků, návratných finančních výpomocí.

Obsahová náplň

Co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce o veřejné finanční podpoře, její kontrole a prominutí odvodu – pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek, aj. – změny v úpravě poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, zákoně č. 218/2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250/2000 Sb. od roku 2015 – podmínky poskytování dotací a návratných finančních výpomocí obcemi a kraji, žádost o dotaci, zveřejnění programu a smlouvy o poskytnuté dotaci – shodná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu i rozpočtů obcí a krajů – výzva příjemci k provedení opatření k nápravě, bagatelní výše porušení rozpočtové kázně, kdy se odvod neuloží aj. – pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací – oblasti státní dotační politiky v roce 2016 – orgány, které mohou kontrolovat dotace – přehled práv a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných – jaké má možnosti kontrolovaný při nesouhlasu s výsledky kontroly – trestné činy při poskytnutí a použití dotací.

Lektor:
Ing. Miroslava Pýchová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě