ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Kurz bude zaměřen na praktické postupy pro účetní nestátních neziskových organizací, kteří musí sestavit závěrku a přiznání k dani z příjmu a v rámci ukončení roku řešit další problémy, např. s vyúčtováním dotací, inventurami účtů, sestavením rozpočtu na další rok apod.

Cílová skupina

Kurz je určen pro pracovníky nestátních neziskových organizací, kteří musí sestavit, schválit či podepsat účetní závěrku a sestavit přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Obsahová náplň

Příprava na účetní závěrku (vazba na zákon, zřizovatele, statutární orgán, poskytovatele darů a dotací) – inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná, proúčtování inventarizačních rozdílů – kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha), rozdíly mezi postupy účtování platné pro podnikatelské subjekty – nejčastější chyby a omyly (dary, dotace, příspěvky) – sestavení rozvahy a výkazu zisků a ztráty, schválení a proúčtování výsledku hospodaření minulého roku – příloha k účetní závěrce, příprava na audit účetní závěrky – změny v zákoně o dani z příjmu a vliv na podklady vycházející z účetnictví – široký a úzký základ daně z příjmu – vazby příjmů (výnosů) na výdaje (náklady) – sestavení přiznání – úzký a široký základ daně z příjmu, příloha k přiznání k dani z příjmu – pohled auditora a daňového poradce.

Lektor:
Ing. Dagmar Beránková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě