MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Ujasníte si, co vše patří v rámci manažerské práce ve zdravotnictví do vaší kompetence v oblasti řízení a rozvoje podřízených. Uvědomíte si, co v tomto kontextu děláte dobře a kde máte rezervy. Testy rozličných manažerských dovedností vám umožní získat reálný obraz sebe sama jako zdravotnického manažera.

Cílová skupina

Program je určen všem sestrám a bratrům na manažerských pozicích, kteří chtějí řídit a rozvíjet své podřízené efektivně a na profesionální úrovni.

Obsahová náplň

VEDENÍ A ŘÍZENÍ: JE NEBO NENÍ TO TOTÉŽ?

 • rozdíly mezi vedením a řízením,
 • dopady těchto rozdílů na práci sester a bratrů.

SESTRA A BRATR NA MANAŽERSKÉ POZICI: JEJÍ KOMPETENCE

 • co všechno patří mezi manažerské kompetence,
 • zamyšlení nad praktickým využitím těchto kompetencí (delegování, komunikace, motivace, řízení změn, systematický rozvoj podřízených, time management, plánování) ve zdravotnickém managementu.

ŘÍZENÍ TÝMU A TÝMOVÁ KOMUNIKACE: „PÁTEŘ“ MANAŽERSKÉ PRÁCE SESTRY A BRATRA

 • řízení týmu (sester a bratrů) – možnosti a úskalí,
 • role sestry a bratra jako manažera týmu,
 • nástroje k efektivnímu řízení zdravotnického týmu.

FORMÁLNÍ KOMUNIKACE V MANAŽERSKÉ PRÁCI SESTRY A BRATRA

 • výběr nových zaměstnanců včetně specifik zdravotnictví,
 • vedení porad skupiny sester a bratrů,
 • hodnotící pohovory jako nástroj zpětné vazby na pracovní výkon (s ohledem na zdravotnictví).

SHRNUTÍ A ZÁVĚR

 • závěrečné zamyšlení a skupinová diskuze,
 • závěr.

Lektor:
Ing. Bc. Zuzana Hekelová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě