KONTROLA NA MÍSTĚ U PŘÍJEMCE DOTACÍ V ROCE 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a příklady zjišťovaných nedostatků.

Cílová skupina

Pracovníkům, kteří provádějí kontroly u různých typů příjemců dotací. Zúčastnit se mohou také kontrolovaní.

Obsahová náplň

Výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu – vyžádané doklady a další dokumenty ke kontrole – způsoby účtování příjemců veřejné finanční podpory – co je nutno vědět o příjemcích dotací, příspěvků a návratných finančních výpomocí různých nestátních organizací – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, zápisy do veřejných rejstříků) – změny na základě nového občanského zákoníku a dalších zákonů – příklady konkrétního postupu kontroly u různých typů příjemců dotací – porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky – příklad struktury protokolu o kontrole a formulací v protokolu.

Lektor:
Ing. Miroslava Pýchová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě