DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

V rámci kurzu budou posluchači seznámeni s novelizovanými ustanoveními zákona o DPH, která se dotýkají neziskových a veřejnoprávních subjektů. Podle aktuální situace budou probrány i dotazy, poslední novinky, judikatura a závěry koordinačních výborů.

Cílová skupina

Kurz je určen pro pokročilé a zkušené účetní, ekonomy a daňové poradce neziskových subjektů a obcí.

Obsahová náplň

Vymezení pojmů – předmět daně a jeho specifika u veřejnoprávních a neziskových subjektů – posuzování obratu – povinná registrace a identifikace – nejfrekventovanější aktivity (vzdělávací činnost, kulturní a sportovní činnosti) – nájem, podnájem, pacht vybraných nemovitých věcí – prodej vybraných nemovitých věcí nově v roce 2016 – přeúčtování – základ daně a jeho opravy, dotace zahrnované do základu daně – dotace z veřejných zdrojů a z fondů ES – nárok na odpočet a způsoby jeho krácení – změna režimu – sazby daně a zvláštní režimy, zejména ve stavebnictví – obce a neziskové organizace jako příjemci služeb – sazby daně u oprav staveb pro bydlení – kontrolní výkaz nově od roku 2016.

Lektor:
Olga Holubová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě