PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je vzájemná výměna zkušeností z oblasti personalistiky s důrazem na zákoník práce a další pracovněprávní předpisy. Lektor vás seznámí s aktuální pracovněprávní judikaturou, novelizacemi zákoníku práce pro rok 2015/2016, zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně veřejného zdraví.

Cílová skupina

Seminář je určen pro personalisty, podnikové právníky, zástupce odborových svazů, mzdové účetní a vedoucí pracovníky.

Obsahová náplň

ZHODNOCENÍ PRAKTICKÝCH DOPADŮ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU DO PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 2015, VČETNĚ AKTUÁLNÍ JUDIKATURY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH:

 • zcizování majetku zaměstnavatele,
 • kritika nadřízených,
 • zkrácení úvazků ve vazbě na výpovědi,
 • skryté nahrávání zaměstnancem.

NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE 2015:

 • rozšíření základních zásad pracovněprávních vztahů (veřejný pořádek a odměňování),
 • skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPP a DPČ,
 • změna právní úpravy průměrného výdělku,
 • pracovní poměr na dobu určitou a agenturní zaměstnanci,
 • nová koncepce a změny v oblasti náhrady škody – náhrada majetkové a nemajetkové újmy,
 • odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, výše náhrady za bolest a ztížené společenské uplatnění od 1. 10. 2015 – základní informace,
 • dílčí změny v postavení odborů a zaměstnavatelských organizací,
 • minimální mzda od 1. 1. 2016.

NOVELIZACE ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE 2015/2016:

 • podpora při částečné nezaměstnanosti – „kurzarbeit“,
 • nové právní postavení agentur práce,
 • správní delikty v pracovněprávní oblasti, jejich rozšíření a vyšší pokuty pro zaměstnavatele,
 • povinné kvóty v oblasti agenturního zaměstnávání u uživatelů.

NOVELIZACE ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ OD 1. 12. 2015:

 • skutkové podstaty správních deliktů na úseku ochrany zdraví při práci a zajišťování pracovnělékařských služeb a z toho vyplývající sankce zaměstnavatelům.

Lektor:
Mgr. Vladimír Černý

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě