DAŇOVÝ PROFESIONÁL® – KOMPLETNĚ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů.

Cílová skupina

Vysoce odborný cyklus seminářů je určen zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi. Vhodný je rovněž pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u Komory daňových poradců ČR.

Obsahová náplň

 1. modul:
 2. 2. – 3. 3. 2016 – DANĚ – VÝKLAD NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁKONŮ
 • ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRÁVNICKÉ OSOBY – Ing. Ilona Součková
 • ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – FYZICKÉ OSOBY – Ing. Eva Sedláková, Ing. Ilona Součková
 • ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – Ing. Marta Ženíšková
 • ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU – JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
 • ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – ZÁVISLÁ ČINNOST – Ing. Marie Hajšmanová
 • ZÁKON O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A KOMOŘE DAŇOVÝCH PORADCŮ – Ing. Radek Neužil
 • ZÁKON O DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO – Bc. Marta Šťastná
 • DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI – JUDr. Svatopluk Galočík
 • ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ – Ing. Antonín Daněk
 • CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY – JUDr. Marie Salačová
 • MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ – OBECNÉ PRINCIPY – Ing. Václav Zíka

2. modul: 8. – 10. 3. 2016 – PŘÍKLADY DAŇOVÉ

 • DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) – Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
 • DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (PŘÍKLADY) – Bc. Marta Šťastná
 • DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) – Ing. Otakar Machala, QUD

3. modul: 15. – 17. 3. 2016 – MALÉ DANĚ – VÝKLAD ZÁKONŮ

 • ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH A EKOLOGICKÁ DAŇ – Ing. Ivo Šulc
 • ZÁKON O DANI SILNIČNÍ – JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M.
 • ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ – Ing. Věra Engelmannová
 • ZÁKON O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – JUDr. Alena Holmes

4. modul: 23. – 24. 3. 2016 – VÝKLAD ÚČETNICTVÍ – Ing. Jana Pilátová

5. modul: 30. – 31. 3. 2016 – PŘÍKLADY ÚČETNÍ – Ing. Jana Pilátová

6. modul: 5. – 6. 4. 2016 – DAŇOVÝ ŘÁD, DAŇOVÝ SYSTÉM ČR – POJMY A DEFINICE – Bc. Zdeněk Vondrák

Lektor:
JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě