ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – FYZICKÉ OSOBY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s částí zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob. Odpolední část programu bude zaměřena na oblast hmotného a nehmotného majetku.

Cílová skupina

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsahová náplň

9:00–13:00 – ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – FYZICKÉ OSOBY, ÚPRAVY DAŇOVÉHO ZÁKLADU – Ing. Eva Sedláková

 • změny zákona v oblasti předmětu daně (příjmy získané darem a děděním, majetkový prospěch),
 • osvobození příjmů od daně (osvobození příjmů z dědění a darování, prodeje cenných papírů, nemovitých věcí) a změny v této oblasti,
 • dílčí základy daně,
 • změny u jednotlivých dílčích základů daně (dohody o provedení práce, příjmy žáků a studentů, autorské honoráře, hospodářský rok, příjmy z pachtu, výměnku),
 • úpravy dílčích základů daně,
 • zdanění ležící pozůstalosti,
 • paušální výdaje, omezení paušálních výdajů,
 • přechod ze skutečných výdajů na výdaje paušální,
 • postup při ukončení a přerušení činnosti,
 • obecná ustanovení o věcech a osobách,
 • příjem ze svěřenského fondu,
 • příjmy ze společenství jmění,
 • nezdanitelné části základu daně a jejich změny,
 • slevy na dani a jejich změny.

14:00–18:00 – HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ – Ing. Ilona Součková POSLEDNÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

POŘÍZENÍ HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU:

 • zařazení HM a NHM do podnikání – vstupní cena pro odpisování majetku pořízeného na základě investiční dotace,
 • darování,
 • vstupní cena majetku na základě spoluvlastnictví.

MAJETEK VYLOUČENÝ Z ODPISOVÁNÍ:

 • daňový režim majetku vyloučeného z odpisování.

ODPISOVÁNÍ MAJETKU:

 • odpisové skupiny,
 • doba odpisování,
 • zatřídění majetku do odpisových skupin,
 • uplatnění daňových odpisů,
 • časový odpis,
 • přerušení daňového odpisování,
 • režim majetku vloženého do obchodní korporace,
 • pokračování odpisování majetku započatém původním vlastníkem,
 • úprava režimu finančního leasingu.

VÝKLAD NEHMOTNÉHO MAJETKU:

 • vyloučení zřizovacích výdajů z nehmotného majetku.

ZHODNOCENÍ, VYŘAZENÍ HM A NHM:

 • technické zhodnocení na nehmotném majetku,
 • vyřazení HM A NHM,
 • uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů,
 • vyřazení v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody,
 • částečné vyřazení HM a NHM,
 • zmařené investice.

ZMĚNY V LIMITACI DAŇOVÝCH NÁKLADŮ PŘI PRODEJI MAJETKU:

 • prodej pozemků,
 • prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků,
 • prodej majetku neodpisovaného.

DISKUZE, ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ

Lektor:
Ing. Ilona Součková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě