PŘÍKLADY DAŇOVÉ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Během tří dnů si důkladně procvičíte příklady zaměřené na daně z příjmů a DPH.

Cílová skupina

Semináře jsou určeny nejen těm, kteří se připravují na zkoušky daňových poradců, ale též všem daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsahová náplň

 1. seminář:
 2. 3. 2016; 9:00–17:00 – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) – Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
 • příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené (převod nemovitostí, cenných papírů, obchodních podílů),
 • bezúplatné příjmy,
 • uplatňování výdajů – skutečné výdaje, výdaje procentem z příjmů a související omezení,
 • změny v uplatňování výdajů – přechod ze skutečných výdajů na výdaje paušální a naopak,
 • daňová evidence – problémové oblasti (postupování pohledávek, zápočty, cizí měna a další),
 • zahájení, přerušení, ukončení činnosti, pokračování v činnosti po zemřelém poplatníkovi,
 • příjmy z pronájmu majetku zařazeného/nezařazeného v obchodním majetku,
 • příjmy z kapitálového majetku,
 • ostatní příjmy,
 • nezdanitelné částky a odčitatelné položky,
 • výpočet daně včetně solidárního zvýšení daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění,
 • příjmy ze zahraniční – vyloučení dvojího zdanění,
 • oznámení osvobozených příjmů,
 • odpovědi na dotazy posluchačů.

2. seminář: 9. 3. 2016; 9:00–17:00 – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (PŘÍKLADY) – Bc. Marta Šťastná

 • průřez zákonem o DPH v praktických příkladech,
 • počítání obratu,
 • povinnost registrace,
 • změna režimu,
 • osoby povinné k dani,
 • místo plnění,
 • předmět daně,
 • základ daně,
 • opravy základu daně,
 • základ daně při dovozu,
 • pořízení zboží z jiného členského státu,
 • osvobozená plnění s nárokem na odpočet,
 • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,
 • stavebnictví,
 • nárok na odpočet,
 • krácený, poměrný nárok na odpočet – praktické postupy ohledně výpočtu koeficientů,
 • úprava odpočtu,
 • vyrovnání,
 • zvláštní režimy.

3. seminář: 10. 3. 2016; 9:00–17:00 – DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) – Ing. Otakar Machala, QUD PŘÍKLADY OBSAHUJÍ ŠIROKOU PROBLEMATIKU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB JAKO NAPŘÍKLAD:

 • princip transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů,
 • položky zvyšující a snižující základ daně používané v daňovém přiznání,
 • vybrané skupiny daňových a nedaňových výdajů,
 • zaměstnanecké benefity v dani z příjmů (s průřezem do oblasti závislé činnosti),
 • zdaňování příjmů a uplatňování výdajů v daňové souvislosti,
 • správné stanovení základu daně a jeho problémy (např. příjmy a výdaje nezaúčtované ve výnosech a nákladech),
 • daňové uplatňování pohledávek (opravné položky, odpisy pohledávek),
 • daňové ošetření dluhů,
 • zdaňování v rámci koncernu (podíly na zisku a převody podílů),
 • problematika ceny obvyklé,
 • daňové posouzení úroků včetně pravidel tzv. nízké kapitalizace,
 • praktické postupy při uplatňování odpisů hmotného a nehmotného majetku,
 • uplatňování odčitatelných položek od základu daně včetně nových institutů typu odpočtu na vzdělávání učňů a studentů,
 • uplatňování slev na dani,
 • finanční a operativní leasing,
 • podrobné daňové řešení vztahů pronajímatele a nájemce majetku,
 • specifika zdaňování veřejnoprávních subjektů,
 • daňové řešení vybraných institutů soukromého práva (právo stavby, pacht, výprosa) a další.

Řešení příkladů je vázáno nejen na konkrétní ustanovení zákona, ale pro využití v praxi i na jednotlivé řádky aktuálního vzoru tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Součástí semináře je i řešení doplňujících dotazů účastníků a v případě potřeby i podrobnější vysvětlení oblastí, které obvykle dělají největší problémy.

Účastníci semináře obdrží písemné podklady rozdělené na část zadání a část řešení, takže je následně mohou využít i v případě samostudia k prohloubení svých znalostí a k procvičení řešení příkladů z této oblasti daní z příjmů.

Lektor:
Bc. Marta Šťastná

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě