DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY)

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři budete řešit příklady vztahující se k dani z příjmů fyzických osob.

Cílová skupina

Seminář je určen nejen těm, kteří se připravují na zkoušky daňových poradců, ale i všem daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsahová náplň

 • příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené (převod nemovitostí, cenných papírů, obchodních podílů),
 • bezúplatné příjmy,
 • uplatňování výdajů – skutečné výdaje, výdaje procentem z příjmů a související omezení,
 • změny v uplatňování výdajů – přechod ze skutečných výdajů na výdaje paušální a naopak,
 • daňová evidence – problémové oblasti (postupování pohledávek, zápočty, cizí měna a další),
 • zahájení, přerušení, ukončení činnosti, pokračování v činnosti po zemřelém poplatníkovi,
 • příjmy z pronájmu majetku zařazeného/nezařazeného v obchodním majetku,
 • příjmy z kapitálového majetku,
 • ostatní příjmy,
 • nezdanitelné částky a odčitatelné položky,
 • výpočet daně včetně solidárního zvýšení daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění,
 • příjmy ze zahraniční – vyloučení dvojího zdanění,
 • oznámení osvobozených příjmů,
 • odpovědi na dotazy posluchačů.

Lektor:
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě