VÝKLAD ÚČETNICTVÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na dvoudenním semináři si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy (ČÚS).

Cílová skupina

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům.

Obsahová náplň

Výklad účetnictví v návaznosti na daň z příjmů a zákon o obchodních korporacích včetně doplnění problematiky o interpretace vydané Národní účetní radou – více na www.nur.cz – a mnoho dalších souvislostí, které budou známy k datu konání semináře. Výklad vychází z jednotlivých účetních standardů.

  1. den – Ing. Jana Pilátová
  2. 3. 2016; 9:00–18:00

ČÚS 003 – Odložená daň – ČÚS 004 – Rezervy – ČÚS 005 – Opravné položky – ČÚS 012 – Změny vlastního kapitálu – ČÚS 015 – Zásoby – ČÚS 024 – Převodový můstek: Aktuálně bude pozornost věnovaná též zcela novému standardu 024 – Převodový můstek, který řeší problematiku odlišné struktury účetních výkazů za roky 2015/2016.

2. den – Tomáš Líbal 24. 3. 2016; 9:00–18:00 ČÚS 006 – Kursové rozdíly – ČÚS 008 – Operace s cennými papíry a podíly – ČÚS 011 – Operace s podnikem – ČÚS 013 – Hmotný a nehmotný majetek – ČÚS 014 – Dlouhodobý finanční majetek.

Podle časových možností bude výklad doplněn i o problematiku ostatních standardů.

Lektor:
Tomáš Líbal

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě