Novinky v předpisech odpadového hospodářství

Základní informace
 • Termín kurzů: otevírá se čtvrtletně
 • Místo konání: Praha
 • Cena: 3 207 Kč (2 650 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: certifikovaní klienti NQA CZ mají slevu 20% z ceny kurzu
 • Organizátor: NQA CZ s.r.o.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastníci získají přehled o povinnostech původců odpadů a uživatelů chemických látek a směsí a o změnách značení shromažďovacích prostředků nebezpečných odpadů, identifikačních listů nebezpečných odpadů, změnách ve značení chemických látek a využití bezpečnostních listů, změnách v požadavcích na zpracování písemných pravidel o bezpečnosti apod.

Na kurzu získáte znalosti a dovednosti, jak v procesu hodnocení posoudit míru shody se závaznými požadavky v systému managementu.

Cílová skupina

Kurz je určen všem pracovníkům odpovědným za odpadové hospodářství a za nakládání s chemickými látkami, interním auditorům, podnikovým ekologům a manažerům EMS.

Obsahová náplň

1. Nakládání s odpady

 • Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech
 • Nařízení Komise EU č. 1357/2014 Nebezpečné vlastnosti odpadů
 • Změny prováděcích vyhlášek

2. Chemické látky a směsi

 • Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
 • Nařízení ES č. 1907/2006 REACH
 • Nařízení ES č. 1272/2008 CLP

Termíny kurzů

Otevírá se čtvrtletně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Šárka Tůmová
tel:
+420 567 300 *** Zobrazit

mobil:
+420 604 833 *** Zobrazit

e-mail:
audit@... Zobrazit


Adresa
Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 567 300 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.nqa.com/cs-cz

Adresa
NQA CZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 76/10, Jihlava Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)