ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015 A NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH PRO ROK 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Zopakujete si účetní, daňovou a související úpravu právních předpisů platnou v roce 2015, a z praktických příkladů a zkušeností zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do praxe neziskových organizací. Získáte přehled o změnách v zákoně o účetnictví a ostatních účetních předpisech pro neziskové organizace a též o změnách v navazujících daňových předpisech (zejména daň z příjmů) relevantních od 1. 1. 2016 pro neziskovou sféru. Všechny postupy si současně procvičíte na konkrétních příkladech z praxe. Budete se zabývat rozdělením činností na hlavní a vedlejší, vykázáním podnikatelských aktivit, vykázáním a zdaněním použitých a nepoužitých přijatých darů a mnoha dalším specifikům neziskových organizací.

Cílová skupina

Finančním manažerům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

Obsahová náplň

Shrnutí právní úpravy účetnictví a daní platné v roce 2015 pro neziskové organizace (NNO).

Ukázka praktických účetních příkladů relevantních zejména pro účetní závěrku za rok 2015:

 • jaká je struktura účetní závěrky a co je nutným minimálním obsahem,
 • jak vykázat hlavní a vedlejší činnost,
 • kde vykázat neutracené dary.

Ukázka praktických daňových příkladů relevantních pro sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015:

 • kdo je veřejně prospěšný poplatník,
 • jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků,
 • jaké příjmy NNO jsou osvobozené,
 • jak zdaní NNO přijaté dary,
 • jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně a podmínky použití.

Objasnění změn účetních předpisů platných pro NNO od 1. 1. 2016:

 • aplikace evropské směrnice,
 • kategorie účetních jednotek dle velikosti organizací,
 • možnost vedení jednoduchého účetnictví,
 • výkaznictví,
 • povinnost zveřejnění finančních výkazů,
 • povinnost auditu,
 • úprava účetních metod v prováděcí vyhlášce.

Objasnění změn daňových předpisů platných pro NNO od 1. 1. 2016:

 • veřejně prospěšný poplatník v zákoně o daních příjmů,
 • daň z příjmů – předmět daně, osvobození, snížení základu daně,
 • zdanění přijatých darů daní z příjmů,
 • ostatní daně.

Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě