SPRAVUJETE SPRÁVNĚ VAŠE DOKUMENTY VE FIRMĚ ČI V NESTÁTNÍ INSTITUCI?

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na kurzu se seznámíte s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po poslední novele zákona o archivnictví a spisové službě. Odnesete si praktické aplikace pro práci s dokumenty v instituci.

Cílová skupina

Pracovníkům odpovědným za správu dokumentů v obchodních společnostech a družstvech, politických stranách a hnutích, spolcích, odborových organizacích a organizacích zaměstnavatelů, církvích a náboženských společnostech, profesních komorách, nadacích a obecně prospěšných společnostech (tj. pro soukromoprávní původce podle § 3 odst. 2 zákona o archivnictví).

Obsahová náplň

  1. Správa dokumentů v nestátním sektoru po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících.
  2. Dokumenty v analogové i v digitální podobě, včetně využívání datových schránek a konverze dokumentů.
  3. Manipulace s dokumenty ve firmě/instituci.
  4. Ukládání dokumentů.
  5. Povinnosti a práva při komunikaci se státními archivy.
  6. Výběr archiválií a jejich využívání.
  7. Další související otázky.

Lektor:
PaedDr. Bohumír Brom

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě