MS PowerPoint - základní kurz

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Základní informace
Už nebudete ztrácet drahocenný čas při práci s programem MS PowerPoint Na konci našeho kurzu MS PowerPoint pro začátečníky se pro Vás stane tento program intuitivním pomocníkem. Díky šablonám, které jsou již vestavěny (a další se dají stáhnout či zakoupit na internetu), sami vytvoříte, v kombinaci s motivy a rychlými styly objektů, poutavou prezentaci, která Vás, Vaši práci nebo Vaši firmu bude reprezentovat navenek.

Zaměření kurzu
Kurz je určen pro administrativní a řídící pracovníky, kteří budou používat MS PowerPoint při prezentacích výsledků své práce.
Po absolvování kurzu budete umět vytvářet působivé prezentace v nejznámějším prezentačním programu – MS PowerPoint.
Naučíte se své prezentace správně obohatit a publikovat ať už předvedením na obrazovce počítače, na plátně nebo prostřednictvím počítačové sítě.


Obsah kurzu

Práce s osnovou
Souhrnné snímky
Práce s textem
Formát textu
Textová pole
Snímky (rozložení, návrhy, přechody, animace, skrývání)
Pravítka
Mřížka
Vodítka
Poznámky
Vkládání a úpravy obrázků
Klipart
Vkládání grafu, organizačního schématu, tabulky
Video a zvuk
Nastavení prezentace
Časování
Ukládání prezentace
Vyhledání a otevření prezentace
Automatické tvary, kresby
Tisk snímků, podkladů a poznámek, funkce exportu dat „Balení pro disk CD-ROM“ a používání Vieweru motivy, vylepšené funkce a grafika; SmartArt

Co se naučíte
Už nebudete ztrácet drahocenný čas při práci s programem MS PowerPoint
Naučíte se vytvářet snímek za snímkem, co nejlépe je graficky ztvárnit – vložit obrázek či malbu, graf, tabulku, organizační schéma, osvojíte si práci s textem a jeho formátováním. Zvládnete jednotlivé objekty ve své prezentaci rozpohybovat a animovat.

Formátování písma a odstavců
Vysvětlíme Vám jak nastavit vlastnosti (formát) písma a odstavce. Přiznejte si, že většinou bojujete s mezerami mezi odstavci a proto se naučíte jak vytvořit či měnit mezery před a za odstavci jako součást vlastností odstavce. Seznámíte se z možností zalomit předčasně řádek v rámci jednoho odstavce (potřeba u nadpisu odrážky delšího textu). Písmo budete formátovat (měnit vlastnosti) standartními nástroji, ale jsou tu připravena i ozdobná, speciální písma.

Odrážky a číslování
Ukážeme Vám, kde najít graficky reprezentativnější odrážky a naučíte se formátovat nečíslované i číslované odrážky.

Vestavěné, grafické šablony a „Automatické formátování“ ve spolupráci s motivy a rychlými styly
Základem pro dobrou prezentaci je správně zvolená šablona. MS PowerPoint již v základu obsahuje řadu profesionálních, grafických šablon. Další grafické šablony můžete zdarma stáhnout či zakoupit na internetu.
Věděli jste, že MS PowerPoint od verze 2007 nabízí kromě vestavěných šablon také předdefinované, profesionální grafické návrhy formátu nakreslených objektů, textových polí, tabulek, diagramů a grafů? Vlastní formát objektů a tvarů se naučíte tvořit také.

Předloha snímků (tajemství jak změnit vlastnosti na více snímcích zároveň)
Pokud měníte a tvoříte vlastnosti písma, odstavců, odrážek, pozadí a vlastních efektů na každém snímku zvlášť, zbytečně se trápíte a ztrácíte čas. Vlastnosti snímků lze na všech, či více snímcích, měnit najednou. Spadá do toho i možnost umístění objektů, které se pak automaticky objevují na všech či více snímcích (např. umístění loga či textového pole s informací). Představte si, že máte 30 snímků stejného druhu a na každém z nich budete pro nadpis, fotku a rámeček s obsahem nastavovat vlastní animaci (efekt příchodu objektu na scénu). Budete muset tedy celkem vytvořit 3×30 pohybových animací. Po našem kurzu nastavíte jen tři animace pro 30 snímků zároveň.

Vkládání fotografií, textových polí a diagramů
Fotografie, citát v textovém poli či diagram někdy vyjádří efektivněji jinak pracně popisovanou myšlenku. Budete se učit vkládat obrázky, textové pole a moderní diagramy, měnit jejich druh a tvar. Efektní je např. nechat animovat diagram po jednotlivých částech.

Tabulky a grafy
Bez použití tabulek a grafů se v prezentaci, např. prezentace společnosti, produktů a služeb, většinou neobejdete. Tabulky se naučíte tvořit několika způsoby. Budete formátovat jednotlivé buňky a celé tabulky najednou anebo je tu k dispozici automatický, předdefinovaný formát tabulek. Vyzkoušíte sloučit několik buněk do jedné, naopak rozdělit jednu či více buněk na větší či menší počet buněk, rozdělit tabulku na dvě, vkládat nové sloupce a řádky a další. Grafy se naučíte tvořit, formátovat a animovat přímo v PowerPointu. Efektní je např. nechat animovat graf po jednotlivých částech. Tabulky a grafy budete kopírovat do MS PowerPoint také z programu MS Excel.

Ostatní
Naučíte se řadu dalších věcí jako je kopírování a přesun textu a objektů, kontrolu pravopisu, zápatí, pracovat s tabulátory, vkládat hypertextové odkazy, hledání v prezentaci a nahrazení textu, tisk prezentace, líbivé přechody snímků, ovládání spuštěné prezentace a vytváření objektů rozličných tvarů s následným formátováním. Budete je také seskupovat, ručně i automaticky zarovnávat či rozmisťovat, transformovat a animovat.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Základní informace
Už nebudete ztrácet drahocenný čas při práci s programem MS PowerPoint Na konci našeho kurzu MS PowerPoint pro začátečníky se pro Vás stane tento program intuitivním pomocníkem. Díky šablonám, které jsou již vestavěny (a další se dají stáhnout či zakoupit na internetu), sami vytvoříte, v kombinaci s motivy a rychlými styly objektů, poutavou prezentaci, která Vás, Vaši práci nebo Vaši firmu bude reprezentovat navenek.

Zaměření kurzu
Kurz je určen pro administrativní a řídící pracovníky, kteří budou používat MS PowerPoint při prezentacích výsledků své práce.
Po absolvování kurzu budete umět vytvářet působivé prezentace v nejznámějším prezentačním programu – MS PowerPoint.
Naučíte se své prezentace správně obohatit a publikovat ať už předvedením na obrazovce počítače, na plátně nebo prostřednictvím počítačové sítě.


Obsah kurzu

Práce s osnovou
Souhrnné snímky
Práce s textem
Formát textu
Textová pole
Snímky (rozložení, návrhy, přechody, animace, skrývání)
Pravítka
Mřížka
Vodítka
Poznámky
Vkládání a úpravy obrázků
Klipart
Vkládání grafu, organizačního schématu, tabulky
Video a zvuk
Nastavení prezentace
Časování
Ukládání prezentace
Vyhledání a otevření prezentace
Automatické tvary, kresby
Tisk snímků, podkladů a poznámek, funkce exportu dat „Balení pro disk CD-ROM“ a používání Vieweru motivy, vylepšené funkce a grafika; SmartArt

Co se naučíte
Už nebudete ztrácet drahocenný čas při práci s programem MS PowerPoint
Naučíte se vytvářet snímek za snímkem, co nejlépe je graficky ztvárnit – vložit obrázek či malbu, graf, tabulku, organizační schéma, osvojíte si práci s textem a jeho formátováním. Zvládnete jednotlivé objekty ve své prezentaci rozpohybovat a animovat.

Formátování písma a odstavců
Vysvětlíme Vám jak nastavit vlastnosti (formát) písma a odstavce. Přiznejte si, že většinou bojujete s mezerami mezi odstavci a proto se naučíte jak vytvořit či měnit mezery před a za odstavci jako součást vlastností odstavce. Seznámíte se z možností zalomit předčasně řádek v rámci jednoho odstavce (potřeba u nadpisu odrážky delšího textu). Písmo budete formátovat (měnit vlastnosti) standartními nástroji, ale jsou tu připravena i ozdobná, speciální písma.

Odrážky a číslování
Ukážeme Vám, kde najít graficky reprezentativnější odrážky a naučíte se formátovat nečíslované i číslované odrážky.

Vestavěné, grafické šablony a „Automatické formátování“ ve spolupráci s motivy a rychlými styly
Základem pro dobrou prezentaci je správně zvolená šablona. MS PowerPoint již v základu obsahuje řadu profesionálních, grafických šablon. Další grafické šablony můžete zdarma stáhnout či zakoupit na internetu.
Věděli jste, že MS PowerPoint od verze 2007 nabízí kromě vestavěných šablon také předdefinované, profesionální grafické návrhy formátu nakreslených objektů, textových polí, tabulek, diagramů a grafů? Vlastní formát objektů a tvarů se naučíte tvořit také.

Předloha snímků (tajemství jak změnit vlastnosti na více snímcích zároveň)
Pokud měníte a tvoříte vlastnosti písma, odstavců, odrážek, pozadí a vlastních efektů na každém snímku zvlášť, zbytečně se trápíte a ztrácíte čas. Vlastnosti snímků lze na všech, či více snímcích, měnit najednou. Spadá do toho i možnost umístění objektů, které se pak automaticky objevují na všech či více snímcích (např. umístění loga či textového pole s informací). Představte si, že máte 30 snímků stejného druhu a na každém z nich budete pro nadpis, fotku a rámeček s obsahem nastavovat vlastní animaci (efekt příchodu objektu na scénu). Budete muset tedy celkem vytvořit 3×30 pohybových animací. Po našem kurzu nastavíte jen tři animace pro 30 snímků zároveň.

Vkládání fotografií, textových polí a diagramů
Fotografie, citát v textovém poli či diagram někdy vyjádří efektivněji jinak pracně popisovanou myšlenku. Budete se učit vkládat obrázky, textové pole a moderní diagramy, měnit jejich druh a tvar. Efektní je např. nechat animovat diagram po jednotlivých částech.

Tabulky a grafy
Bez použití tabulek a grafů se v prezentaci, např. prezentace společnosti, produktů a služeb, většinou neobejdete. Tabulky se naučíte tvořit několika způsoby. Budete formátovat jednotlivé buňky a celé tabulky najednou anebo je tu k dispozici automatický, předdefinovaný formát tabulek. Vyzkoušíte sloučit několik buněk do jedné, naopak rozdělit jednu či více buněk na větší či menší počet buněk, rozdělit tabulku na dvě, vkládat nové sloupce a řádky a další. Grafy se naučíte tvořit, formátovat a animovat přímo v PowerPointu. Efektní je např. nechat animovat graf po jednotlivých částech. Tabulky a grafy budete kopírovat do MS PowerPoint také z programu MS Excel.

Ostatní
Naučíte se řadu dalších věcí jako je kopírování a přesun textu a objektů, kontrolu pravopisu, zápatí, pracovat s tabulátory, vkládat hypertextové odkazy, hledání v prezentaci a nahrazení textu, tisk prezentace, líbivé přechody snímků, ovládání spuštěné prezentace a vytváření objektů rozličných tvarů s následným formátováním. Budete je také seskupovat, ručně i automaticky zarovnávat či rozmisťovat, transformovat a animovat.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebny NICOM, a. s., Smetanova 3, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě