MS Word - základní kurz

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Základní informace
Už nebudete ztrácet drahocenný čas při hlubší práci s programem MS Word. Od chvíle, kdy přijdete na naše školení MS Word základní kurz, bude pro Vás MS Word intuitivním pomocníkem při tvorbě profesionálních dokumentů bez ztráty času a trapasů s formátováním.

Zaměření kurzu
Kurz MS Word je určen všem, kteří se chtějí naučit pracovat s textovým procesorem Word.
Po absolvování kurzu získají vaše dokumenty profesionální vzhled, vaše práce s textem bude efektivní.

Obsah kurzu
Osvojení správných návyků formátu dokumentu
Pracovní prostředí textového procesoru Word
Pořízení textu
Druhy výběrů, opravy a úpravy textu
Formátování textu
Členění textu do odstavců
Formát odstavců
Kopírování a přesun textu
Automatické opravy
Kontrola pravopisu
Automatický text
Uložení a otevření dokumentu
Hledání v dokumentu a nahrazení textu
Šablona dokumentu
Používání předdefinovaných šablon
Vkládání obrázků do textu
Objekty a jejich úprava
Ohraničení a stínování textu
Tabulátory a tabulky
Tisk dokumentu
Nastavení vzhledu stránky
Záhlaví a zápatí
Nástin stylů
rychlé styly; motivy a jejich základní souvislosti s formátem textu a objektů

Co se naučíte
Už nebudete ztrácet drahocenný čas při hlubší práci s programem MS Word
Od chvíle, kdy přijdete na náš kurz MS Word pro začátečníky, bude pro Vás MS Word intuitivním pomocníkem při tvorbě profesionálních dokumentů bez ztráty času a trapasů s formátováním. Díky šablonám, které si sami vytvoříte a používání stylů v kombinaci s motivy si budete schopni efektivně vytvořit Vás nebo Vaši firmu reprezentující dokument, s tabulkami, grafy, textovými poli a diagramy.

Formátování písma a odstavců
Vysvětlíme Vám jak nastavit vlastnosti (formát) písma a odstavce. Přiznejte si, že většinou bojujete s mezerami mezi odstavci a s mezerou při snaze odsadit text na další stránku. Místo korektních nástrojů používáte chybně klávesu enter, což prozradí příjemci vašeho dokumentu tlačítko pro zobrazení pomocných, netisknutelných znaků. Naučíme Vás jak tvořit či měnit mezery před a za odstavci jako součást vlastností odstavce. Nastavovat je pak můžete vždy ručně či využívat jako uložené v rámci aplikace stylů. Budete schopni pár kliknutími vytvořit správný konec stránky, a při dopisování dalšího textu na předchozí stránky se nebudou prázdné odstavce (několikrát zmáčknutá klávesa Enter) přesouvat na následující listy, kde je pokaždé musíte pracně odstraňovat.

„Automatické formátování“ ve spolupráci s motivy a nástin stylů
Věděli jste, že MS Word od verze 2007 nabízí předdefinované, profesionální grafické návrhy formátu textu a tvarů? Vlastní definice je pak možné si vytvořit také, ale to už viz. kurz pokročilý MS Word. Sice Vás naučíme jak efektivně kopírovat vlastnosti písma a odstavců z jednoho místa dokumentu na druhé, ale vyšší cestou je ukládání pracného, ručního formátování částí textu pod jeden název čily do tzv. stylu. Každý dokument může obsahovat jiné styly, specifické pro jeho cílené využití. Používáním stylů ušetříte čas a sjednotíte vlastnosti celého dokumentu.

Tabulátory
Často se setkáte s nesprávným, vodorovným odsazením dvou částí textu od sebe. Například potřebujete napsat do více řádků kontaktní údaje, tedy v každém řádku odsadit od sebe název kontaktního údaje a samotný kontakt, a to tak, aby druhé části textu byly ve všech řádcích přesně zarovnány pod sebou. Posouváním pomocí mezerníku či pomocí více zmáčknutí klávesy „Tab“ toho nedosáhnete, údaje nebudou nad sebou zarovnány a hlavně vše opět příjemci dokumentu prozradí tlačítko pro zobrazení pomocných, netisknutelných znaků. V kurzu si na příkladech vyzkoušíte správně použít tabulátory, a to i pro více částí textu v řádku.

Odrážky a číslování
Ukážeme Vám, kde najít graficky reprezentativnější odrážky a naučíte se formátovat nečíslované i číslované odrážky.

Vkládání fotografií, textových polí a diagramů
Fotografie, citát v textovém poli či diagram někdy vyjádří efektivněji jinak pracně popisovanou myšlenku. Budete se učit vkládat obrázky, textové pole a moderní diagramy, nastavovat obtékání textu kolem nich a měnit jejich druh a tvar. Od verze MS Word 2007 máte navíc k dispozici celou řadu předdefinovaných druhů a profesionálních formátů těchto objektů.

Tabulky
Bez použití tabulek se v nabídce služeb většinou neobejdete. Tabulky se naučíte tvořit několika způsoby. Budete formátovat jednotlivé buňky a celé tabulky najednou anebo je tu k dispozici automatický, předdefinovaný formát tabulek. Vyzkoušíte sloučit několik buněk do jedné, naopak rozdělit jednu či více buněk na větší či menší počet buněk, rozdělit tabulku na dvě, vkládat nové sloupce a řádky a další. Tabulky budete kopírovat do MS Word také z programu MS Excel.

Ostatní
Naučíte se řadu dalších věcí jako je kopírování a přesun textu, různé druhy výběrů, automatické opravy, kontrola pravopisu, záhlaví a zápatí, automatický text, hledání v dokumentu a nahrazení textu a formátu, ohraničení a stínování textu, tisk dokumentu a nastavení vzhledu stránky.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Základní informace
Už nebudete ztrácet drahocenný čas při hlubší práci s programem MS Word. Od chvíle, kdy přijdete na naše školení MS Word základní kurz, bude pro Vás MS Word intuitivním pomocníkem při tvorbě profesionálních dokumentů bez ztráty času a trapasů s formátováním.

Zaměření kurzu
Kurz MS Word je určen všem, kteří se chtějí naučit pracovat s textovým procesorem Word.
Po absolvování kurzu získají vaše dokumenty profesionální vzhled, vaše práce s textem bude efektivní.

Obsah kurzu
Osvojení správných návyků formátu dokumentu
Pracovní prostředí textového procesoru Word
Pořízení textu
Druhy výběrů, opravy a úpravy textu
Formátování textu
Členění textu do odstavců
Formát odstavců
Kopírování a přesun textu
Automatické opravy
Kontrola pravopisu
Automatický text
Uložení a otevření dokumentu
Hledání v dokumentu a nahrazení textu
Šablona dokumentu
Používání předdefinovaných šablon
Vkládání obrázků do textu
Objekty a jejich úprava
Ohraničení a stínování textu
Tabulátory a tabulky
Tisk dokumentu
Nastavení vzhledu stránky
Záhlaví a zápatí
Nástin stylů
rychlé styly; motivy a jejich základní souvislosti s formátem textu a objektů

Co se naučíte
Už nebudete ztrácet drahocenný čas při hlubší práci s programem MS Word
Od chvíle, kdy přijdete na náš kurz MS Word pro začátečníky, bude pro Vás MS Word intuitivním pomocníkem při tvorbě profesionálních dokumentů bez ztráty času a trapasů s formátováním. Díky šablonám, které si sami vytvoříte a používání stylů v kombinaci s motivy si budete schopni efektivně vytvořit Vás nebo Vaši firmu reprezentující dokument, s tabulkami, grafy, textovými poli a diagramy.

Formátování písma a odstavců
Vysvětlíme Vám jak nastavit vlastnosti (formát) písma a odstavce. Přiznejte si, že většinou bojujete s mezerami mezi odstavci a s mezerou při snaze odsadit text na další stránku. Místo korektních nástrojů používáte chybně klávesu enter, což prozradí příjemci vašeho dokumentu tlačítko pro zobrazení pomocných, netisknutelných znaků. Naučíme Vás jak tvořit či měnit mezery před a za odstavci jako součást vlastností odstavce. Nastavovat je pak můžete vždy ručně či využívat jako uložené v rámci aplikace stylů. Budete schopni pár kliknutími vytvořit správný konec stránky, a při dopisování dalšího textu na předchozí stránky se nebudou prázdné odstavce (několikrát zmáčknutá klávesa Enter) přesouvat na následující listy, kde je pokaždé musíte pracně odstraňovat.

„Automatické formátování“ ve spolupráci s motivy a nástin stylů
Věděli jste, že MS Word od verze 2007 nabízí předdefinované, profesionální grafické návrhy formátu textu a tvarů? Vlastní definice je pak možné si vytvořit také, ale to už viz. kurz pokročilý MS Word. Sice Vás naučíme jak efektivně kopírovat vlastnosti písma a odstavců z jednoho místa dokumentu na druhé, ale vyšší cestou je ukládání pracného, ručního formátování částí textu pod jeden název čily do tzv. stylu. Každý dokument může obsahovat jiné styly, specifické pro jeho cílené využití. Používáním stylů ušetříte čas a sjednotíte vlastnosti celého dokumentu.

Tabulátory
Často se setkáte s nesprávným, vodorovným odsazením dvou částí textu od sebe. Například potřebujete napsat do více řádků kontaktní údaje, tedy v každém řádku odsadit od sebe název kontaktního údaje a samotný kontakt, a to tak, aby druhé části textu byly ve všech řádcích přesně zarovnány pod sebou. Posouváním pomocí mezerníku či pomocí více zmáčknutí klávesy „Tab“ toho nedosáhnete, údaje nebudou nad sebou zarovnány a hlavně vše opět příjemci dokumentu prozradí tlačítko pro zobrazení pomocných, netisknutelných znaků. V kurzu si na příkladech vyzkoušíte správně použít tabulátory, a to i pro více částí textu v řádku.

Odrážky a číslování
Ukážeme Vám, kde najít graficky reprezentativnější odrážky a naučíte se formátovat nečíslované i číslované odrážky.

Vkládání fotografií, textových polí a diagramů
Fotografie, citát v textovém poli či diagram někdy vyjádří efektivněji jinak pracně popisovanou myšlenku. Budete se učit vkládat obrázky, textové pole a moderní diagramy, nastavovat obtékání textu kolem nich a měnit jejich druh a tvar. Od verze MS Word 2007 máte navíc k dispozici celou řadu předdefinovaných druhů a profesionálních formátů těchto objektů.

Tabulky
Bez použití tabulek se v nabídce služeb většinou neobejdete. Tabulky se naučíte tvořit několika způsoby. Budete formátovat jednotlivé buňky a celé tabulky najednou anebo je tu k dispozici automatický, předdefinovaný formát tabulek. Vyzkoušíte sloučit několik buněk do jedné, naopak rozdělit jednu či více buněk na větší či menší počet buněk, rozdělit tabulku na dvě, vkládat nové sloupce a řádky a další. Tabulky budete kopírovat do MS Word také z programu MS Excel.

Ostatní
Naučíte se řadu dalších věcí jako je kopírování a přesun textu, různé druhy výběrů, automatické opravy, kontrola pravopisu, záhlaví a zápatí, automatický text, hledání v dokumentu a nahrazení textu a formátu, ohraničení a stínování textu, tisk dokumentu a nastavení vzhledu stránky.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebny NICOM, a. s., Smetanova 3, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě