APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽBY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Výklad a praktické příklady rozhodování ve věcech služby a služebního poměru státních zaměstnanců v případech, kdy tak stanoví zákon o státní službě.

Cílová skupina

Představeným a státním zaměstnancům útvarů řízení lidských zdrojů, právníkům ministerstev a ostatních služebních úřadů ve smyslu § 4 zákona o státní službě. Seminář je určen pro státní zaměstnance bez určení stupně požadovaných znalostí a zkušeností se správním řízením; nabízí systémové seznámení s právní úpravou státní služby a aplikací správního řádu ve věcech řízení a rozhodování ve věcech služby.

Obsahová náplň

 1. Základní zásady správního řízení.
 2. Uplatnění správního řádu v řízení ve věcech služby (§ 159).
 3. Delegace právní úpravy správního řádu do zákona o státní službě (§ 160).
 4. Vymezení okruhů řízení (§ 162 zákona o státní službě).
 5. Náležitosti podání (§ 37 správního řádu).
 6. Účastníci řízení ve věcech služby.
 7. Příklady rozhodnutí ve věcech služby (vznik, změny služebního poměru, žádost o povolení jiné výdělečné činnosti, žádost o skončení služebního poměru, povolení kratší doby služby, individuálního volna aj.).
 8. Příklady vydání usnesení (žádost zjevně právně nepřípustná, žádost bezpředmětná) a vydání rozhodnutí.
 9. Náležitosti rozhodnutí vydaného prvoinstančním služebním orgánem (výrok, odůvodnění, poučení).
 10. Opravné prostředky. Včasnost a přípustnost odvolání.
 11. Předání spisové dokumentace nadřízenému (odvolacímu) služebnímu orgánu a právní úprava odvolacího řízení.
 12. Závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
 13. Vybraná relevantní judikatura.
 14. Rozhodování o kárné odpovědnosti a kárné řízení jako správní řízení. Řád kárného řízení a jednání kárné komise.

Lektor:
JUDr. Miroslav Bělecký

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě