KONTROLA A AUDIT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Předání praktických zkušeností z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření.

Cílová skupina

Pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích, krajích, státních orgánech, příspěvkových organizacích, u příjemců dotací a v dalších subjektech a také pro vedoucí zaměstnance, kteří se zajímají o kontrolu hospodaření.

Obsahová náplň

Seznámení s platnou právní úpravou a postupem zjišťování, zda jsou majetkové operace v souladu s právními předpisy – právní předpisy pro veřejnou správu a ochrana vlastnictví v novém občanském zákoníku – příklady nedostatků zjišťovaných na úseku hospodaření s majetkem – hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů – pohledávky a úroky z prodlení v novém občanském zákoníku – pohledávky za zaměstnanci v důsledku vzniku škody včetně změn v novele zákoníku práce účinné od 1. října 2015 – příjmy z nájmu nebytových prostor, úprava v novém občanském zákoníku – povinnosti na úseku inventarizace v zákoně o účetnictví a ve vyhlášce o inventarizaci majetku a závazků – postup interního auditu a kontroly na úseku majetku – příklady dotazníků k internímu auditu, vnitřní i veřejnosprávní kontrole – zhodnocení vnitřního kontrolního systému – doporučení k ochraně majetku a snížení rizik.

Lektor:
Ing. Miroslava Pýchová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě