JAK SE NENECHAT DLOUHODOBĚ NIČIT KONFLIKTY PŘI PRÁCI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Uvědomíte si, jak běžným konfliktům ve své zdravotnické praxi předcházet, a jak je řešit v případě, že už nastanou. Budete umět analyzovat skutečnou příčinu konfliktů a najít řešení „ušité na míru“ konkrétní situaci a komunikačnímu typu protistrany. Zároveň si vyzkoušíte řešení modelových konfliktních situací, které ve zdravotnictví běžně nastávají. Velkým přínosem bude také vzájemné sdílení konkrétních zkušeností a názorů.

Cílová skupina

Program je určen všem pracovníkům ve zdravotnictví, kteří se chtějí naučit zvládat konflikty ve své profesi tak, aby je tolik nevyčerpávaly a stresově nezatěžovaly.

Obsahová náplň

KONFLIKTY – ÚVOD DO PROBLEMATIKY – KONFLIKTY VE ZDRAVOTNICTVÍ – JEJICH SPECIFIKA: Konflikt ve zdravotnictví (s kým a jeho specifika) – role – praktické cvičení na téma konfliktní komunikace ve zdravotnictví – teorie konfliktu s ohledem na zdravotnickou praxi – možné přístupy ke konfliktům (prevence, řešení) – příčiny konfliktů, typy konfliktů (jednorázové, opakované) – přínosy a stinné stránky konfliktů – osobnostní typologie aneb rozdílné vnímání konfliktů, příklady – konflikty a asertivita.

OSVĚDČENÉ KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY PŘI KONFLIKTECH (NEJEN) VE ZDRAVOTNICTVÍ: Doporučené komunikační techniky při konfliktech – praktický nácvik všech technik.

MOŽNÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ: Test individuálního přístupu k řešení konfliktů – možné vyústění konfliktu s ohledem na výsledky testu – role – možné řešení konfliktů ve zdravotnictví.

OBZVLÁŠTĚ PROBLÉMOVÉ OSOBY A KONFLIKTY S NIMI: Problémové osobnosti a konfliktní situace (atypičtí pacienti i kolegové) – případová studie ze zdravotnické praxe.

Lektor:
Ing. Bc. Zuzana Hekelová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě