DAŇ Z PŘÍJMŮ, OSTATNÍ DANĚ A VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH OD 1. 1. 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Získáte přehled o legislativních změnách platných pro nestátní neziskové organizace (NNO) od 1. 1. 2016 zejména v oblasti daně z příjmů, ale stručně i v oblasti ostatních daní (DPH, daň silniční, daň z nemovitostí – specifika pro NNO). Informace o tom, kde si příslušné změny můžete sami najít a na konkrétních daňových příkladech uvidíte, jakým způsobem by mělo vypadat zavedení změn do praxe. Budete též upozorněni na zásadní změny v souvisejících účetních předpisech. Seznámíte se s tím, co se událo v posledním roce na téma veřejná prospěšnost a současně získáte nejaktuálnější informace o implementaci statusu veřejné prospěšnosti a jeho dopadu do praxe.

Cílová skupina

Kurz je určen finančním manažerům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

Obsahová náplň

Daň z příjmů nestátní neziskové organizace (NNO) od 1. 1. 2016:

 • kdo patří mezi NNO a tedy účtuje dle předpisů pro jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání,
 • jak je definován veřejně prospěšný poplatník,
 • jaké příjmy jsou u které organizace předmětem daně, specifika, výjimky,
 • účetní a daňová klasifikace příjmů z veřejně prospěšných činností, z podnikatelských či jiných fundraisingových aktivit,
 • jaké příjmy jsou osvobozené za jakých podmínek,
 • možnost snížení základu daně, podmínky získání této daňové úspory.

Daňové aspekty přijatých darů:

 • dary jako příjem, který je předmětem daně z příjmů – možné osvobození,
 • vykázání a zdanění použitých darů,
 • vykázání a zdanění nepoužitých darů,
 • specifika nepeněžních darů,
 • specifika investičních darů,
 • daňové aspekty na straně dárce fyzické či právnické osoby.

Ostatní daně:

 • DPH, silniční daň, daň z nemovitostí – úprava týkající se specificky neziskových organizací.

Status veřejné prospěšnosti:

 • vývoj za poslední rok,
 • aktuální stav zákona o statusu veřejné prospěšnosti,
 • smysl a záměr aplikace statusu veřejné prospěšnosti.

Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě