NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO VEŘEJNOU SPRÁVU – POZNATKY Z PRAXE A DOPADY PŘIPRAVOVANÉ NOVELY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Zaměříme se na aktuální výkladová stanoviska, soudní praxi a novelu, která se nachází v legislativním procesu. Získáte tak přehled právní úpravy nového občanského zákoníku v oblasti věcných práv (nabývání vlastnictví, omezení vlastníka, věcná práva k věcem cizím) a v oblasti závazkového práva (uzavírání smluv, pronájem bytů a nebytových prostor, pacht), který je nezbytný pro výkon vaší profese v rámci veřejné správy. Při výkladu se lektorka dotkne i jiných významných změn, které s sebou NOZ nese. Na kurzu se budou také probírat problematická místa, která ukázala dvouletá praxe a také připravované a navrhované změny v legislativě.

Důraz bude kladen na správný postup při uzavírání smluv, na odpovědnost jednotlivých zaměstnanců státní správy a také na majetkové právo a dopady na veřejnou správu.

Cílová skupina

Nový občanský zákoník se dotýká všech osob a nemalé dopady má také na veřejný sektor, konkrétně na veřejnou správu, která potřebuje ke své činnosti dobrou znalost nové právní úpravy například v oblasti věcných nebo závazkových práv, ale nejen jich. Školení je vhodné především pro neprávnickou veřejnost.

Obsahová náplň

  1. Východiska nového občanského zákoníku a přechodná ustanovení.
  2. Pojetí věci, majetku a vlastnického práva.
  3. Nabývání vlastnictví, omezení vlastníka, práva k pozemkům a jiným nemovitým věcem.
  4. Věcná práva k věcem cizím (zejména právo stavby a věcná břemena).
  5. Právní jednání a uzavírání smluv.
  6. Nájem, nájem bytu a prostor sloužících k podnikání, pacht.
  7. Vybrané aspekty náhrady újmy.

Lektor:
Ing. Mgr. Tereza Krupová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě