DLOUHODOBÝ MAJETEK A JEHO ODPISOVÁNÍ U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seznámíte se s platnou metodikou a získáte souhrnný přehled o úpravě oblasti dlouhodobého majetku v účetnictví. Určení charakteru a druhu dlouhodobého majetku, výklad souvisejících platných předpisů a jejich změn, zavedení nebo úprava metody odpisování ve vybraných účetních jednotkách, metodika účtování o dlouhodobém majetku, inventarizace.

Cílová skupina

Pracovníkům ekonomických, majetkových a případně dalších útvarů nepodnikatelské sféry – OSS, SF, ÚSC, PO.

Obsahová náplň

  1. Některá obecná účetní pravidla a zásady aplikované v oblasti DM a jeho odpisování u VÚJ.
  2. Účetní legislativa pro VÚJ aktuálně.
  3. Účtování a oceňování dlouhodobého majetku – vybrané problémy, na praktických příkladech.
  4. Odpisování dlouhodobého majetku – principy, pravidla, využití, na praktických příkladech.
  5. Souvislost s vnitřními předpisy VÚJ.
  6. Diskuze.
  7. Závěr.

Lektor:
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě