KONTROLA A AUDIT PROVOZNÍCH VÝDAJŮ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři vám budou předány praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření.

Cílová skupina

Pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích, krajích, státních orgánech, příspěvkových organizacích, u příjemců veřejné finanční podpory a v dalších subjektech a také pro vedoucí zaměstnance, kteří se zajímají o kontrolu hospodaření.

Obsahová náplň

Seznámení s platnou právní úpravou a postupem zjišťování, zda jsou finanční operace v souladu s právními předpisy – různé formy zaznamenání právních jednání, druhy smluv a jejich uzavírání v novém občanském zákoníku – kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů – nedostatky v náhradách za cestovní výdaje, za právní a poradenské služby, odstupné, odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti a jiných provozních výdajů – informace o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při kontrole hospodaření a interním auditu – příklady dotazníků před zahájením a v průběhu auditu nebo kontroly – postup interního auditu a kontroly na úseku výdajů – doporučení a upozornění na rizika.

Lektor:
Ing. Miroslava Pýchová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě