Vymáhanie pohľadávok

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

 • efektívne spravovanie pohľadávok
 • zručnosť asertivity vo vymáhaní pohľadávok
 • spôsoby zvládania námietok a argumentácie
 • negatívne odpovede a ich formulácia
 • zvládanie odmietnutia
 • telefonovanie v časovom strese
 • techniky zvládania stresu, psychohygiena a zvyšovanie odolnosti na stres
 • nečisté a nátlakové praktiky vyjednávania – ich využitie a obrana voči nim

Cílová skupina

manažéri finančných oddelení, zamestnanci, ktorí spravujú a vymáhajú pohľadávky (telefonická a písomná forma)

Obsahová náplň

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

 • predchádzanie vzniku rizikových pohľadávok
 • spôsoby zabezpečenia pohľadávok
 • spôsoby, možnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávok
 • postup pri vymáhaní pohľadávok, techniky vymáhania pohľadávok

Potreba profesionálneho vymáhania pohľadávok

 • možnosti pri vymáhaní svojej pohľadávky
 • rôzne typy dlžníkov a ich zvládanie, ovplyvňovanie, voľba vhodnej stratégie a komunikačného štýlu
 • nácvik zručností a charakteristiky efektívneho vymáhania pohľadávok

Všeobecné zásady asertívnej komunikácie

 • efektívna komunikácia
 • základy asertivity – ako asertívne prejaviť svoju požiadavku, odmietnuť
 • asertívne techniky a ich využitie v komunikácii

Postupy pri vymáhaní pohľadávok

 • štruktúra rozhovoru pri vymáhaní pohľadávok
 • techniky kladenia otázok – ako mať rozhovor pod kontrolou
 • argumentácia a ovplyvňovanie partnera – kroky, gradácia postupu
 • správne formulácie pri prvom, druhom a ďalších rozhovoroch (telefonátoch)
 • písomná komunikácia pri vymáhaní pohľadávok – maily, SMS, listy – upomienky

Telefonické vymáhanie pohľadávok

 • zásady správneho telefonovania
 • význam hlasu pri telefonovaní – intonácia a zafarbenie hlasu, tempo reči
 • techniky nadviazania kontaktu, vedenia a uzatvárania rozhovoru
 • zvládanie náročných situácií pri (telefonickom) rozhovore s dlžníkom

Lektor:
Mgr. Gabriela Jankovičová

Typ a platnost osvědčení:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 8 hodin

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Ina Matiašková
mobil:
+421 915 725 *** Zobrazit

e-mail:
treningy@... Zobrazit


Adresa
Svetlá 10, 81102 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+421 915 725 *** Zobrazit

mobil:
+421 915 725 *** Zobrazit

e-mail:
treningy@... Zobrazit

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)