FMEA – analýza možných chýb a dôsledkov

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu budú oboznámení so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA prierezovo všetkými dotknutými procesmi v organizácii, ako vyšpecifikovať všetky možné alebo pravdepodobné chyby, stanoviť si priority, rozdeliť chyby do kategórií. Podľa miery rizika danej chyby stanoviť nápravné opatrenie.

Cílová skupina

Pre všetkých, ktorí pôsobia v automobilovom priemysle a majú záujem zvýšiť si odbornú kvalifikáciu.

Obsahová náplň

  • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
  • Ciele a metodika
  • FMEA procesu a návrhu
  • Určenie miery rizika
  • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinností

Lektor:
Ing. Mária Lichnerová

Typ a platnost osvědčení:
certifikát s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** Zobrazit

mobil:
+421 907 933 *** Zobrazit

e-mail:
daniela.matyasova@... Zobrazit


Adresa
Hotel Podhradie, Považská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+421 2/444 552 *** Zobrazit

e-mail:
daniela.matyasova@... Zobrazit

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)